AutoCAD 3D introduksjonskurs - nettkursKursarrangør: EDM Solutions
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 15:00
Varighet: 3 dager
Pris: 10.500

Deltagerne skal kunne skille mellom ulike modelltyper, og kjenne til grunnprinsipper for 3D-modellering og bruk av koordinatsystem, samt beherske bruk av betraktningsvinkler og skjermnavigering.

• Koordinatsystemer
• Angivelse av punkter i rommet
• Solid modellering
• Surface modellering
• Mesh modellering
• Sette opp Layout i paperspace, projeksjoner og snitt
• Lagstruktur og lagdefinisjon, farger, linjetyper, målsetting
• Lyssetting, naturlig sollys og lokale lyskilder
• Knytte materialer til objekt eller til lag
• Renderfunksjoner
• Animasjon og video

Forkunnskaper
Erfaring med utarbeidelse av 2D-tegninger i AutoCAD, eller kunnskaper tilsvarende AutoCAD grunnkurs

Målgruppe for kurset

Passer for brukere som ønsker å utvikle 3D-modeller og lage realistiske bilder og animasjoner av disse.