UX-design (1 år) - nettstudieKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år
Pris: 36.000 pr semester
Neste kurs: 11.08.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettstudie i UX-design. UX-design er en 1-årig teknologiutdanning med fokus på brukeropplevelsesdesign. Bli UX-designer og få praktisk kompetanse i brukertesting, wireframing, prototyping og interaksjonsdesign.

Innhold:
UX design, eller user experience design, handler om å forbedre totalopplevelsen en menneskelig bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system. Disse interaksjonene skal maksimere brukerens følelse av måloppnåelse og samtidig minimere frustrasjoner. Det er stor etterspørsel etter UX-designere med kompetanse i konseptene, prosessene, metodene, verktøyene og teknikkene innen bruker-sentrert design. Hovedformålet med utdanningen er å gi deg praktisk og relevant opplæring i brukeropplevelsesdesign, og gjøre deg klar for jobb etter studiet.

Brukerforståelse:
Utdanningen lærer studentene å skape interaksjoner med brukere som er både personlige og intuitive, og fokuserer på å bygge en dypere forståelse av brukerne, som inkluderer deres felles verdier, evner, behov og begrensninger. Ved å fokusere på å skape en dypere forståelse for brukerne, har UX-designerpraksis økt i etterspørsel. UX-designere er avgjørende for utviklingen av effektive samspillsmetoder, og industriaktører ønsker å tilby ferdigheter og kompetanser som oppnås i denne utdanningen.

Bli klar for jobb:
Studiet balanserer teoretiske og praktiske ferdigheter, noe som er avgjørende for din faglige utvikling. Studentene tilegner seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen research og innsikt, wireframing og prototyping, brukervennlighetstesting og grunnleggende interaksjons- og designprinsipper. Studenter som fullfører programmet vil kunne jobbe individuelt og bygge relasjoner med andre designere, brukere og interessenter.

Utdanningen er utviklet for personer som ønsker å skape vellykket bruker-sentrert design ved å oppnå en dypere forståelse for brukere, deres behov, verdier, evner og deres begrensninger. Programmet er åpent for studenter uten tidligere erfaring, men også for de som har jobbet i andre beslektede fagområder eller med en relevant utdanningsbakgrunn.

Studiets oppbygging:
Studiet har fokus på utviklingen av praktiske ferdigheter innen de viktigste aspekter rundt brukeropplevelsesdesign. Studiets hovedmål er praktisk ferdighetsmestring, og undervisningsopplegget består i stor grad av praktisk arbeid med bransjenære oppgaver. Strukturen i utdanningsløpet sentreres rundt daglige øvingsoppgaver parallelt med større obligatoriske innleveringer. Et yrkesliv som UX-desinger krever kompetanse i prosjektplanlegging, arbeidsflyt og effektivisering av både arbeidsprosess og produkt. Avsluttende prosjekteksamen skal kunne brukes som vedlegg til en jobbsøknad eller som forslag til en virkelig produksjon.

Program:

Emner første semester:
• Research and Insight
• Ideation and Planning
• Wireframing
• Usability Testing 1
• Semester Assignment

Emner andre semester:
• Interaction Design Foundations
• Accessibility
• UX Design for Mobile Devices
• Prototyping
• Usability Testing 2
• Project Exam
• Portfolio

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettstudie i UX-design

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev
• Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse

Undervisningsspråk:
Studiet holdes på Engelsk

Lånekassen:
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.