MagiCAD Electrical for AutoCAD - grunnkursKursarrangør: NTI AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 9.900

Vi tilbyr grunnkurs i MagiCAD Electrical for AutoCAD. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse i bruken av tegne- og konstruksjonsprogrammet MagiCAD Electrical.

Innhold:
Kurset er nødvendig for å komme raskt i gang med MagiCAD, og for å få den nødvendige forståelsen for de mulighetene programmet gir. MagiCAD EL dekker alt fra innsetting av komponenter, opptegning av føringsveier og plassering av tavler til opprettelse av grupper, tildeling av kabelnumre samt en mer avansert objektorientert 3D-behandling av det prosjekterede.

Det skapes en 3D-objektmodell. Denne brukes i automatisk generering av snitt og detaljer, samt til koordinering med andre fagdisipliner. En koordinering som også omfatter kollisjonskontroll og automatisk generering av utsparinger. Det settes fokus på å skape 2D-produksjonstegninger og på fordelene ved en 3D-prosjektering. Ved hjelp av rapportkommandoen skapes mengdeutrekk og du lærer å skape supplerende symboler.

Agenda:
• 2D / 3D Innsetning av belysningsinnredning
• 2D / 3D Innsetning av avbrytere og kontakter
• Tegning av føringsveier
• Teksting og oppsett av tekstformat
• Generering av snitt og detaljer
• Automatisk generering av utsparinger
• Rapporter og stykklister
• Egne symboler
• Optimal tegningsproduksjon
• Tverrfaglig samarbeid

Kursdeltakerne skal etter endt kurs kunne:
• Håndtere tegninger i et prosjekt (arkitekt, El-tegninger etc.)
• Konstruere elektroinstallasjons-tegninger i 2D og 3D
• Generere og vedlikeholde én-linjeskjema
• Kjøre mengdeberegninger og ta ut andre rapporter

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker grunnkurs i MagiCAD Electrical for AutoCAD

Forkunnskaper:
• Kjennskap til Microsoft Windows på brukernivå.
• Grunnleggende AutoCAD-kunnskaper er nødvendig for å få et godt utbytte av MagiCAD Electrical Grunnkurs.
• God kjennskap til AutoCAD, tilsvarende AutoCAD grunnkurs, og gjerne 3D.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og egen kurs-PC til rådighet under kurset. Forfriskninger og lunsj er også inkludert.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis