STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk - WEBKursarrangør: ResQ
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 dager
Pris: 15.350

Vi tilbyr WEB undervisning i STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Viktig informasjon:
Gjennomføring av teoridelen på nevnte kurs gir mulighet til å tjenestegjøre, i stilling som krever det aktuelle kurset, på fartøy langs norskekysten i perioden fram til 1. juli 2020. Kursene genererer et ferdighetssertifikat med begrenset gyldighet (01.07.2020). Det innebærer at de som tar kurset må inn på et kurssenter etter 1. juli for å gjennomføre den praktiske delen av kurset.

Kursinnhold:
• Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
• Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
• Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
• Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø

Oppdatering:
• Kurset oppdateres minst hvert 5. år

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet:
• Nød situasjoner
• Evakuering
• Redningsfarkost og redningsbåter
• Personlig rednings utstyr
• Overlevelse i sjø
• Helikopter redning
• Minimere risiko for brann
• Beredskap til å reagere på brann tilløp
• Bruk av brannslukkere og brann utstyr
• Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg
• Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning
• Generelle førstehjelps prinsipper
• Brann skader og forbrenninger
• Nød prosedyrer
• Maritim Forurensning
• Følge trygge arbeidsrutiner
• Tretthet

Målgruppe for kurset

Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering

Vurderingskriterier: Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabeller.