Regnskapsmedarbeider - elæringKursarrangør: Skagen Kompetanse AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 50 timer
Pris: 3490

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene.

Regnskapsteori med balanse og resultat
Aktuelle lover og forskrifter, norsk standard
Selskapsformer
Kontoplan, kontoklasse og kontogrupper
Bokføring av bilag
Fakturaer, kreditnotaer og rabatter
Merverdiavgift, bilagshåndtering og terminoppgjør
Bokføring av lønnskjøring
Avskrivninger
Periodiseringer
Bruk av et regnskapsprogram (Visma eAccounting, med skolelisens i kursperioden)
Utskrift og tolking av rapporter
Bankavstemming

Eksempler på bilag som gjennomgås:
Inngående og utgående fakturaer
Kjøp av rekvisita (som inventar, kontorutstyr)
Varekjøp og varelager
Lønn og forskudd på lønn
Privatuttak
Egenkapital og overføring av resultat
Og mange andre
Vi vil lage eksempelbedrifter som vi følger gjennom en rekke leksjoner for å koble det vi lærer opp mot praksisnære situasjoner.

Kurset består av tekst, bilder, figurer og video for å formidle stoffet på en pedagogisk måte. Du kan teste dine kunnskaper via en rekke quiz’er, i tillegg kan du gjennomføre innsendingsoppgaver og få disse vurdert av din instruktør, med spesialtilpassede tilbakemeldinger og oppfølging. Du har også tilgang til et forum hvor du kan stille spørsmål til instruktør eller andre kursdeltakere, om du ønsker. Du har tilgang til kurset i ett år.

Målgruppe for kurset

De som ønsker å ta mye av regnskapsføringen i eget firma selv.
De som ønsker å bytte arbeidsfelt eller arbeidsledige som ønsker å styrke sin posisjon.
De som ønsker å få en bedre forståelse av hvordan økonomien i en bedrift fungerer (for eksempel ledere).

Kursmateriell

Du får det du trenger i vår e-læringsplattform. Du får også en kurslisens på Visma eAccounting i kursperioden.

Eksamen / sertifisering

Du vil få kompetansebevis ved gjennomført og bestått kurs.