ProsjektledelseKursarrangør: K2 kompetanse
Sted: Lysaker Park
          Akershus, Bærum / Sandvika
Kursadresse: Vollsveien 4, 1366 Lysaker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 kvelder
Pris: 9.900

Vi tilbyr kurs i prosjektledelse. Få bedre kontroll, effektivitet og økonomi på dine prosjekter. I kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid. På kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse.

All vår erfaring tilsier at prosjektarbeid først og fremst læres ved praktisk erfaring. Derfor legger vi stor vekt på gruppearbeid der deltakerne tar i bruk det de tilegner seg på samlingene. Gruppearbeidene dreier seg om virkelige prosjekter som deltakerne selv har med.

Kursinnhold:
1) Generelt om prosjekter:
Typer, livssyklus, mål, suksesskriterier og suksessfaktorer.

2) Prosjektplanlegging:
Prosesser, leveranseomfang, spesifikasjonsstruktur, arbeidsomfang, prosjektnedbryting, arbeidspakker og WBS, estimering av tid og kost, usikkerhetsprofil.

3) Tidsplanlegging:
Nettverk, Gantt, milepæler, ressursplanlegging, fremdriftsmessig usikkerhetsprofil.

4) Usikkerhet i prosjekter:
Hendelses- og estimatusikkerhet, teknikker for styring av usikkerhet og risiko, HMS, kontrakter.

5) Oppfølging av prosjekter:
Oppfølgingsmetodikker, styringssløyfen, hvordan unngå forsinkelser og overskridelser. De formelle rollene som prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, team og grupper, teamsammensetting.

6) Prosjektlederen:
Prosjektlederoppgaver, krav til prosjektleder
IT-verktøy Microsoft Project

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres på kveldstid over 6 ganger. Gjennomføringen foregår i klasserom.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset passer for deg som:
• Trenger verktøy og innsikt for å lede små og store prosjekter.
• Er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, linjeledere og andre som på en eller annen måte er i inngrep med prosjekter.