ProsjektledelseKursarrangør: K2 kompetanse
Sted: Lysaker, Bærum
          Akershus
Kursadresse: Vollsveien 37, 1366 Lysaker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 kvelder
Pris: 9.900
Neste kurs: 10.10.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i prosjektledelse. På kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. All vår erfaring tilsier at prosjektarbeid først og fremst læres ved praktisk erfaring.

Derfor legger vi stor vekt på gruppearbeid der deltakerne tar i bruk det de tilegner seg på samlingene. Gruppearbeidene dreier seg om virkelige prosjekter som deltakerne selv har med.

Kursinnhold:
• Generelt om prosjekter: typer, livssyklus, mål, suksesskriterier og suksessfaktorer.
• Prosjektplanlegging: Prosesser, leveranseomfang, spesifikasjonsstruktur, arbeidsomfang, prosjektnedbryting, arbeidspakker og WBS, estimering av tid og kost, usikkerhetsprofil.
• Tidsplanlegging: Nettverk, Gantt, milepæler, ressursplanlegging, fremdriftsmessig usikkerhetsprofil.
• Usikkerhet i prosjekter: Hendelses- og estimatusikkerhet, teknikker for styring av usikkerhet og risiko, HMS, kontrakter.
• Oppfølging av prosjekter: Oppfølgingsmetodikker, styringssløyfen, hvordan unngå forsinkelser og overskridelser.
• De formelle rollene som prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, team og grupper, teamsammensetting.
• Prosjektlederen: prosjektlederoppgaver, krav til prosjektleder.
• IT-verktøy Microsoft Project

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres på kveldstid, over 6 ganger med en uke mellom. Gjennomføringen foregår i klasserom eller som nettundervisning. All undervisning er live via nettet hvor du følger undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Undervisning på nett gir muligheter for:
• Forelesninger live
• Interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
• Forelesninger i opptak

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som:
• Trenger verktøy og innsikt for å lede små og store prosjekter
• Er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, linjeledere og andre som på en eller annen måte er i inngrep med prosjekter.