Personvern - GDPR for regnskapsførere - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.800

Vi tilbyr kurs i personvern - GDPR for regnskapsførere som nettkurs. Dette kurset tar sikte på å gi en innføring i hvilke personopplysningsregler som vil gjelde for regnskapsvirksomheter.

Det er EUs nye personvernforordning som oppstiller kravene til hvordan personopplysninger kan mottas, oppbevares, samt ikke minst slettes. I kurset gjennomgås de viktigste endringene i nytt regelverk.


Kursinnhold:

Del 1 - Generelt om det nye personopplysningsregelverket

Del 2 - Regnskapstjenester (for andre virksomheter):
• Om databehandlerollen
• Opptre samsvar med avtalen: Som behandlingsansvarlig dersom opptrer illojalt
• Plikter etter personopplysningsloven
• Databehandleravtaler
• Protokoll
• DPO
• Dataportabilitet
• Privacy by design
• De registrertes rettigheter

Del 3 - Hvitvaskingskontroll:
• Om behandlingsansvarligrollen
• Primæransvar, oppfylle alle lovens vilkår
• Plikter etter personopplysningsloven
• Behandlingsgrunnlag
• Databehandleravtaler
• Protokoll
• DPO
• Dataportabilitet
• Privacy by design
• De registrertes rettigheter
• Informasjonssikkerhet
• Risikovurderinger
• Tiltak
• Testing
• Avvikshåndtering

Del 4 - Fellesspørsmål:

Hvordan oppfylle pliktene:
• Generelt om internkontroll
• Rutiner for de ansatte: hvem gjør hva, hvordan og hvorfor
• Gjennomførende
• Kontrollerende
• Avvikshåndtering
• Revisjon av rutiner

Ansvar ved brudd på loven:
• Erstatning til de registrerte iht. forordningen
• Overtredelsesgebyr iht. forordningen
• Avtalerettslig erstatningsansvar
• ­Regress


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 2 timer

Revisor:
• Annet 2 timer

Målgruppe for kurset

Absolutt alle virksomheter behandler personopplysninger i sine systemer, typisk i kunderegistre og personalmapper. Personopplysninger inngår også i regnskapsvirksomhet og revisjonsvirksomhet. Kurset retter seg særlig mot regnskapsvirksomheter som behandler personopplysninger. Kurset er derfor veldig relevant for de som enten har et ledelsesansvar i regnskapsvirksomheten, eller har det daglige ansvaret for en virksomhets informasjonssystemer.