Orientering og veifinning – ledelinjer og arkitektoniske virkemidKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i Orientering og veifinning – ledelinjer og arkitektoniske virkemidler.På dette kurset går vi gjennom krav knyttet til orientering og veifinning og hvordan du kan legge til rette for at det skal være enkelt å orientere seg og finne fram i bygg og uteområder.

Innhold:
Vi berører både de overordnede virkemidlene som må være i varetatt i en tidlig fase og ulike detaljerte elementer som bør benyttes. Vi viser konkrete eksempler i kurset for å tydeliggjøre innholdet. Kurset kan også legges opp med en befaring i et bygg og/eller uteområde med evaluering og vurdering av hva som er bra og hva som kunne vært løst på en bedre måte.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde kurs eller et foredrag på din arbeidsplass, om orientering og veifinning – ta kontakt med fagansvarlig

Trine Presterud:
Utdanning:
Bygg- og anleggsingeniør med videreutdanning fra NTNU og tilleggsutdanning innenfor psykologi, coaching, samt leder- og organisasjonsutvikling.

Arbeidserfaring:
25 år innenfor veg, trafikk og samferdsel. Daglig leder i Universell Utforming AS fra 2009, faglig leder fra 2012. 2 år som koordinator for universell utforming og 7 år som leder for Veiplanseksjonen i Samferdselsetaten i Oslo kommune. Før det 16 år innenfor forskning og utvikling, planlegging, trafikkteknikk og drift, samt lederutvikling i ulike avdelinger i Statens vegvesen. Har jobbet mye med kompetanseoppbygging gjennom seminarer, ledersamlinger og holdt foredrag knyttet til ulike temaer.

Erfaring knyttet til universell utforming:
Har hatt ansvar for kompetanseoppbygging i Samferdselsetaten i Oslo kommune, utarbeidelse av handlingsplan, kartleggingsarbeid, kontakt med brukerorganisasjoner, opprettelse og ledelse av nettverksgrupper og holdt foredrag ved diverse seminarer i Norge og Norden. Startet som daglig leder i Universell utforming AS i 2009, erfaring derfra med kvalitetssikring og kontroll av planer, kartlegging av eksisterende bygg og uteområder, generell rådgivning samt foredrag og kompetanseoppbygging.