HMS i bygg og anlegg - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr HMS-kurs i bygg og anlegg for bedrifter. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Alle ledere i bygge- og anleggsbransjen må ha fokus på lønnsomhet, risikoforståelse og god kommunikasjon mellom alle aktører i prosjektene.

For å oppnå dette er det vesentlig at lederen forstår sammenhengen mellom systematisk HMS-arbeid og SHA-planer i prosjekter. Dette kurset styrker denne forståelsen og gir deg verktøy og systemer til et målrettet og effektivt HMS-arbeid. Kurset gjennomføres som 2-dagers kurs med 1 + 1 dag, 2 - 3 uker mellom kursdagene.

Dette lærer du:
• Forstå sammenhengen mellom systematisk HMS-arbeid og SHA-planer i prosjekter
• Myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid og SHA-planer
• At tydelige HMS-mål bidrar til kontinuerlig forbedring og varig endring
• Hvilke HMS og SHA-aktiviteter som må gjennomføres
• Videreutvikling av en god HMS-kultur
• Aktuelle sertifiseringsordninger for bedriften

Hva får du igjen:
• God HMS-kultur
• Null skader og ulykker, lavere sykefravær
• God lønnsomhet i prosjekter
• Klare ansvarsforhold
• God kommunikasjon mellom alle involverte aktørene
• God risikoforståelse
• Kontinuerlig forbedring og varig endring
• Godt omdømme
• Verktøy og systemer for effektivt og målrettet HMS-arbeid
• Eksempler på hjelpemidler og virkemidler i det systematisk HMS-arbeidet og utarbeidelse av SHA-planer
• Økt trygghet i utøvelse av lederrollens HMS-ansvar
• Bli kjent med andre virksomheter i din bransje
• Økt bevissthet rundt sammenhengen mellom systematisk HMS-arbeid og krav fra byggherrer og entreprenører om sertifisering

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer for daglig ledere, mellomledere, prosjektledere og byggeledere i små og mellomstore (1 -200 ansatte) bedrifter i bygg og anleggsbransjen, for eksempel entreprenørbedrifter, rørleggere, byggmestere, murmestere, snekkerbedrifter, elektroentreprenører, VVS m.fl.