Livsmestring i praksis - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 1.390

Vi tilbyr nettbasert kurs om livsmestring i praksis. Sosial og emosjonell kompetanse er sentral for livsmestring og helse. Å håndtere følelser, tanker og atferd er ferskvare.

Innhold:
Denne praktiske og erfaringsmessige siden ved livsmestring utvikles sammen med trygge voksne, som kan se, tåle og undre seg over hva som ligger bak barn og unges reaksjoner og atferd. Det forutsetter lærere som kjenner seg selv, som er i stand til å regulere egne følelser og reaksjoner, også i pressede situasjoner i hverdagen. Denne siden ved fagpersoners relasjonskompetanse kan trenes og styrkes gjennom hele livet. Oppmerksomt nærvær er en del av tilnærmingen som presenteres, og det er like aktuelt for lærere som for elever. Kurset er praktisk rettet.

Agenda:
• Kunnskap om sinnets oppbygning og pausens betydning, mental trening og oppmerksomt nærvær. Referanser til hjerneforskning.
• Trening av naturlig kompetanse, som evnen til nærvær og empati, til kontakt med oss selv og hverandre.
• Den praktisk og erfaringsbaserte siden ved livsmestring, med verktøy for håndtering av stress, utfordringer og motgang.
• Styrking av fagpersoners relasjonskompetanse i fagmiljøer og profesjonsutdanninger.
• Hvordan omsette dette i praksis? Skape / bruke mellomrom på en aktiv og hensiktsmessig måte i en travel hverdag.

Kursholder: Anne Sælebakke

Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care.

For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.