Kurs innen drikkevannsbehandling - Teams (norsk og engelsk)Kursarrangør: Ambio AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 - 5 timer - består av 6 moduler

Vi tilbyr kurs innen drikkevannsbehandling på norsk og engelsk som går over Teams. Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med, drikkevann offshore kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge.

Digitalt klasseromskurs:
Digitale klasseromskurs holdes over Teams. Pensumet består av det samme som på klasseromskurs, inkludert instruksjonsvideoer av analyseinstrument. Gjennom kurset er det flere gruppeoppgaver og gode muligheter for å diskutere med kursholdere og andre deltakere.

Kursinnhold:
Kurset gir en beskrivelse av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy. Fullført kurs dokumenterer at kandidaten har gjennomgått kompetansegivende opplæring innen behandling av drikkevann offshore i henhold til HMS-regelverket for petroleumsindustrien, Sjøfartsdirektoratets regelverk relatert til flytende innretninger og Drikkevannsforskriften. Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter samt veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr lagt til grunn.

Basert på følgende lover, forskrifter og veiledere:
• Drikkevannsforskriften
• HMS-forskriftene
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger
• Veileder Vannrapport 128: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» 5. utgave
• Veileder Vannrapport 123: «Forebygging av legionellasmitte» 4. utgave
• NORSOK P-002 system 53

Kurset inneholder følgende tema:
• Regelverk og forvaltning
• Styringssystem
• Vannkvalitet
• Krav til vannkvalitet og analyser
• Prøvetaking, tiltak ved overskridelser av grenseverdi og rapportering
• Utforming av drikkevannsanlegg
• Produksjon av drikkevann offshore
• Bunkring av drikkevann
• Vannbehandling
• Lagertanker
• Vannforsyningsnett
• Forebygging av Legionella
• Feilsøking

Gyldighet:
• Fullført kurs gir kursbevis som er gyldig i 4 år

Målgruppe for kurset:
Kurset er tilpasset både helse- og driftspersonell på offshore installasjoner og forsyningsbåter

Kursspråk:
• Kurset finnes både på norsk og engelsk