Kommunikasjon og samhandling - Barne- og ungdomsarbeiderKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 6900

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på NooA videregående skole. Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget i fagområdet kommunikasjon og samhandling.

Kommunikasjon og samhandling er et av kursene på Barne- og ungdomsarbeider.

Kurset skal gi kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.


Kursbeskrivelse:

Kurset er basert på læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, kommunikasjon og samhandling.

Mål for opplæringen er at du skal kunne:

- kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte
- legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet
- legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar
- veilede barn og unge i etiske spørsmål
- bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter
- samarbeide med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge
- iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse
- drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess


Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:

- Barns utvikling og kommunikasjon
- Språkutvikling
- Samhandling, samspill og sosialisering
- Grupper og konflikthåndtering
- Fordypning


Hver studieenhet består av:

- Kompetansemål fra læreplanen
- Tekst om emnet
- Bloggoppgaver
- Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
- Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for deg som vil ta skriftlig eksamen på veien til å kunne ta fagbrevet.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Kommunikasjon og samhandling, Barne- og ungdomsarbeider - for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2013. Revidert 2018. Oppdatert 2019.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.