Barn med særskilte behov i barnehage og skole - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart høst
Varighet: 2 år deltid
Pris: Fullfinansiert

Vi tilbyr fullfinansiert nettstudie om barn med særskilte behov i barnehage og skole. Studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag - NUFHO, og er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Innhold:
Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov blant fagarbeidere og barnehageassistenter. Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov skal bidra til å styrke din fagkompetanse, slik at du står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid. Med denne utdanningen vil du bli en ettertraktet og reflektert yrkesutøver med høy etisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge.

Hva du lærer:
I barnehagen skal barna møte profesjonelle yrkesutøvere med god kompetanse og gode ferdigheter. De skal også oppleve brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. I løpet av studiet vil du lære om kommunikasjon, samhandling, sosial utvikling og kompetanse, som kan bidra til å fremme læring og trivsel hos barn med særskilte behov. Du vil få en innføring i pedagogiske og didaktiske metoder, samt prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Videre får du kunnskap om forhold som påvirker barns læring.

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid, og består av følgende emner:
• Felles grunnlag for oppvekstfag
• Pedagogikk og didaktikk
• Barn og unge med særskilte behov
• Helsefremmende og forebyggende tiltak
• Praksis
• Fordypningsoppgave

Program:
1. semester:
• Felles grunnlag for oppvekstfag (BS-01)
• Pedagogikk og didaktikk (BS-02)

2. semester:
• Barn og unge med særskilte behov (BS-04)
• Pedagogikk og didaktikk (BS-02)

3. semester:
• Helsefremmende og forebyggende tiltak (BS-03)
• Praksisperiode (BS-06)

4. semester:
• Fordypningsoppgave (BS-05)

Undervisningsformer:
Studiet er nettbasert og hele klassen starter samtidig. Utdanningen er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil - også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum.

Selv om du ikke møter dine medstudenter fysisk på skolen, vil du være del av et klassemiljø og vil bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver. Du leverer obligatoriske arbeidskrav i løpet av studietiden. Arbeidskravene vil være både individuelle og gruppeoppgaver. Arbeidskravene må være fullført og godkjent for å kunne ta eksamen. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål.

Målgruppe for kurset:
Dette er studiet for deg som jobber med barn i barnehage og skole, eller har et ønske om å jobbe med barn som trenger ekstra tilrettelegging.

Opptakskrav:
For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:
• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller aktivitør
eller:
• Realkompetanse:
• Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
• Dokumentere 3 års fulltids relevant yrkeserfaring og / eller relevant utdanning innen fagområdene. Med relevant yrkeserfaring menes arbeid med barn 0 - 18 år, herunder lønnet, ulønnet eller frivillig arbeid.
• Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent / timeantall.
• Dokumenterte norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Kompetanse Norge.
• Politiattest må fremlegges før studiestart og kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Kursmateriell:
I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:
• Windows 10
• Minimum 4GB internminne (RAM)
• Mikrofon og kamera for å delta i virtuelt klasserom
• Lydkort og høyttalere / headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene.
• Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB