HMS ved bruk av arbeidsutstyr (modul 1.1 - støtte) - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: 990

Vi tilbyr kurs i HMS ved bruk av arbeidsutstyr (modul 1.1 - støtte) som nettkurs.

Kurset inneholder fordypning i alle emner i K095 - Basic:
• Bruk av arbeidsutstyr
• Arbeidsområder og krav til personell
• Risikovurdering
• HMS, ulykker og ansvar
• Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
• Aktuelle lover og forskrifter
• Personbefordring
• Ytre miljø
• Farlig gods
• Øvingsoppgaver
• Avsluttende test

Målgruppe for kurset

• Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1.1 for maskin, truck og kran.
• Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk utover innholdet i HMS på Arbeidsplassen (K095 - Basic).
• Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1.1 ved utvidelse av kompetansebevis.

Kursmateriell

Systemkrav:
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset. Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Eksamen / sertifisering

Avsluttende test