HMS-kurs for verneombud - bedriftsinterntKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 40 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud i bedrifter. Arbeidsmiljølovens §6 - 5 krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Kursinnhold:
• Arbeidsmiljøloven (AML)
• HMS Forskriften
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll
• Tilsetting og oppsigelser
• Presentasjon - teknikk
• Gruppeoppgaver

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon