Grunnkurs i arbeidsmiljø - nettkursKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 7.490

I samarbeid med Avonova tilbyr vi “Grunnkurs i arbeidsmiljø”. HMS-kurset består av to dager med fjernundervisning. Kurset kan påbygges med egne nettkurs, som til sammen vil utgjøre et fullverdig 40 timers HMS-kurs.

Detaljer
“Grunnkurs i arbeidsmiljø” er et HMS-kurs som består av to dager fjernundervisning, samt en læringsmodul som gjennomføres som nettkurs.

Mer om kurset
Alle på arbeidsplassen – arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud – spiller en viktig rolle for helse, miljø og sikkerhet. Vet du hvilke plikter, oppgaver og ansvar som hører til de ulike rollene?

På dette kurset går deltakerne grundig gjennom HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. I et kurs hvor dialog, erfaringsutveksling og gruppearbeid er vektlagt, bygger vi forståelse for hvordan HMS-arbeid kan gjennomføres i praksis. Vi fokuserer også på ulike rollene og oppgaver knyttet til dem.

En sentral del av HMS-arbeidet i en virksomhet er opplæring. Med dette kurset kan din bedrift løfte sin HMS-kompetanse og bli bedre i stand til å etterleve kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Kurset oppfyller kravene til opplæring av verneombud, AMU (medlemmer av arbeidsmiljøutvalg) og arbeidsgiver.

Hvem passer kurset for?
• Verneombud og hovedverneombud
• Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Arbeidsgivere og andre ledere
• Ansatte innen HR/personal og HMS
• Tillitsvalgte som ønsker å øke HMS-kompetansen

Kursets gjennomføring og innhold
Kurset består av et todagerskurs som gjennomføres som fjernundervisning. Her ledes deltakerne gjennom temaene av en trygg kursholder, og det legges til rette for stor deltakelse gjennom spørsmål, diskusjoner og praktiske gruppeoppgaver

OBS: De som ikke er pålagt 40 timer opplæring (arbeidsgivere og tillitsvalgte, bransjer med tariffavtalt kortere opplæring etc), kan velge å gjennomføre kun klasseromsdelen av kurset.

Når kurset er gjennomført, vil deltakerne motta kursbevis som dokumenterer gjennomført opplæring (40 timer eller todagerskurs).

Sentrale tema i kurset
Kurset går gjennom HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Alle sentrale temaer blir belyst i fjernundervisningen. Nettdelen består av moduler som både repeterer og tar for seg enkelte temaer grundig.

• Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Gjennomgang av de ulike rollene i HMS-arbeidet
• Varsling
• Skader og sykdommer knyttet til arbeid
• Systematisk HMS og internkontrollforskriften
• Hvordan man jobber systematisk og målrettet med HMS-arbeidet
• Kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder vernerunder
• Risikovurdering
• Handlingsplan og oppfølging
• Fysisk arbeidsmiljø
• Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
• Ergonomi
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Sykefravær; forebygging og oppfølging
• Rus/AKAN

Krav til forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskaper. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskap, men tar også sikte på å gi påfyll til deltakere som er kjent med stoffet.

Vårt «Grunnkurs i arbeidsmiljø» kan også leveres som bedriftsinternt kurs.

Kurset gjennomføres i regi av Avonova – Norges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester, HMS og godt arbeidsmiljø