Foreldrekurs for bedrifter - invester i bedriftens barnKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: fra 30 min eller flere dager
Pris: Avtales

Foreldrerollen kan være krevende. Du har barn som jobber i bedriften, enten du vil eller ei. For akkurat på samme måte som vi ikke skal ta med jobben hjem, men gjør det likevel, tar vi barna med på jobb. Vi tenker på dem, snakker om dem og gjør alt vi kan for at de skal ha det bra.

Innhold:
Det er blant annet derfor vi jobber 5 dager i uken. Foreldrerollen kan være krevende. Ofte langt mer krevende enn jobben. Opplevd stress og konflikter på hjemmebane kan ha stor innflytelse på dine ansatte, arbeidssituasjonen og evnen til å fokusere og prestere på jobb. Dine ansatte kommer på jobb med «hele seg», det finnes ingen bryter som kan slås av og på når vi veksler mellom våre ulike roller. Å tilby foreldrene i din organisasjon støtte i foreldrerollen kan bidra positivt ikke bare til dine ansatte, men også til din organisasjon da mindre stressede og bekymrede ansatte mest sannsynlig også kan være mer mentalt tilstede i arbeidstiden, og bidra bedre.

Men foreldrerollen kan også være et svært godt utgangspunkt for utvikling, personlig vekst og læring av jobbrelevante ferdigheter. Velfungerende relasjoner, god og tydelig kommunikasjon, effektiv konflikthåndtering, relasjonskompetansene, motivasjon og læring er viktig både for trivsel, generell effektivitet og opplevelse av mening og utvikling i alle typer prosesser.

For de fleste er den perioden i livet hvor vi er foreldre den tiden hvor kommer tettest på disse prosessene, og derfor har størst mulighet til å utvikle og lære oss disse grunnleggende, og også avanserte ferdighetene, som er relevante på alle livets områder. Det finnes ingen typer av situasjoner eller roller som er bedre egnet til å lære denne typen ferdigheter enn det å være foreldre. Dette skyldes at vi i rollen som foreldre har mulighet til å lære i praksis, i ekte situasjoner, i høyt tempo, hver dag.

Gjennom å bygge opp og styrke de ansatte i foreldrerollen, vil du både kunne redusere stressrelatert ineffektivitet, feil og unødvendig friksjon på grunn av dårlig kommunikasjon og svak håndtering av konflikter, øke de ansattes lærings og utviklingskapasitet, og styrke bedriftens humane kapital.

Forskning viser også at ledere som også er foreldre, og opptatt av foreldrerollen, er bedre ledere. Dette skyldes at foreldre i praksis lærer en rekke praktiske ferdigheter man ellers ikke lærer på samme måte, som å multitaske, relasjonskompetanse, håndtere sterke følelser, lede de som ikke kan så mye fra før, eller som også er eksperter på noe man selv ikke kan så mye om, å lytte, å støtte lærings og utviklingsprosesser mm. Gjennom kurs og veiledning kan man få mer ut av denne unike læringsmuligheten enn ved å bare overlate dette til tilfeldighetene.

Varighet og mulige formater:
Vi kan holde kurs over 30 minutter, eller over flere dager. Korte kurs passer godt til kick off, inspirasjonsforedrag i forbindelse med møter eller samlinger el. Ønsker dere å gi et mer solid tilbud til de ansatte anbefaler vi et innledende kurs på 3 - 6 timer. Dette kan gå over 1 eller 2 kvelder, eller på dagtid. Videre gir det best resultat om vi også har 1 - 2 oppfølgingsmøter over 2 - 3 timer. Dette vil gi veldig godt praktisk utbytte.

Vi tilbyr også individuell veiledning når kurs ikke passer, eller som tillegg til kursene når mer oppfølging er fordelaktig. Veiledning kan også gis over skype eller telefon.

Har du spørsmål eller ønsker et pristilbud er det bare å ta kontakt på tel 413 18 627

Målgruppe for kurset:
Bedrifter