AutoCAD grunnkurs - OnlineKursarrangør: Symetri
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Dag 1: Online leksjon kl. 9.00 - kl. 11.00 + Online leksjon kl. 12.00 - 15.00
Dag 2: Online leksjon kl. 9.00 - kl. 11.00 + Online leksjon kl. 12.00 - 15.00
Dag 3: Online leksjon kl. 9.00 - kl. 11.00 + Online leksjon kl. 12.00 - 15.00
Varighet: 3 dager
Pris: 11.500

Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av Autocad til å lage 2D tegninger for teknisk dokumentasjon. Målet er at etter endt kurs skal deltagerne kunne lage og redigere 2D tegninger i AutoCAD eller AutoCAD LT.

Kursinhold: AutoCAD Grunnkurs Online:
• Få en innføring i AutoCAD’s brukergrensesnitt.
• Lær å skape/redigere 2D tegninger
• Bli i stand til å tegne nøyaktig ved å bruke AutoCAD sine hjelpefunksjoner
• Få en gjennomgang av de mest brukte tegne og redigerings-kommandoene
• Lær å lage symboler (blokker) og gjenbruke disse i konstruksjonene
• Lær å sette opp ark/layout og tegningsmålestokk, samt teksting og dimensjonering.
• Få et innblikk i håndtering av eksterne referanser
• Få kunnskap om å bruke utskrifts- og publiseringsfunksjonene i AutoCAD.

På kurset forutsettes det følgende:
• Generelle kunnskaper om Windows og Office produkter.
• Generelle kunnskaper om teknisk tegning og mekanisk konstruksjon.

Målgruppe for kurset:
Kurset er for personer med liten eller ingen erfaring med Autocad eller andre DAK-systemer og som skal jobbe med teknisk dokumentasjon.

Forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i Windows og Office, teknisk tegning og mekanisk konstruksjon

Referanser:
Det bedriftsinterne kurset med Symetri gikk som planlagt - men online. Samtlige av våre ansatte som deltok er fornøyde med kursinnhold, samt dyktig og tålmodig kursholder. Inntrykket er at det var et svært godt innhold".
- Frida Larsen, Asplan Viak AS