Mannskapskurs i Grimstad

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost / betjene motor / ha ansvar for overlevende og farkost.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 3 dager

STCW videreg. sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1, 4-2)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 5.260 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+9) 5 dager22.03.2021 (+9) 15.350 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.03.2021 (+10) 2 dager10.03.2021 (+10) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 28.06.2021 (+1) 10 dager28.06.2021 (+1) 24.210 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering Er du ekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+9) 5 dager22.03.2021 (+9) 14.950 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+9) 3 dager22.03.2021 (+9) 10.000 kr

STCW til GSK sikkerhetskurs

Vi tilbyr STCW til GSK sikkerhetskurs. Er det mer enn et år siden du tok IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs for sjøfolk? Om du vil oppgradere til GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere, er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 08.03.2021 (+41) 2 dager08.03.2021 (+41) 9.900 kr
Grimstad 15.03.2021 2 dager 15.03.2021 9.900 kr
Grimstad 15.03.2021 2 dager 15.03.2021 9.900 kr
Grimstad 22.03.2021 2 dager 22.03.2021 9.900 kr
Grimstad 06.04.2021 2 dager 06.04.2021 9.900 kr
Grimstad 12.04.2021 2 dager 12.04.2021 9.900 kr
Grimstad 19.04.2021 2 dager 19.04.2021 9.900 kr
Grimstad 26.04.2021 2 dager 26.04.2021 9.900 kr
Grimstad 03.05.2021 2 dager 03.05.2021 9.900 kr
Grimstad 10.05.2021 2 dager 10.05.2021 9.900 kr
Grimstad 18.05.2021 2 dager 18.05.2021 9.900 kr
Grimstad 25.05.2021 2 dager 25.05.2021 9.900 kr
Grimstad 31.05.2021 2 dager 31.05.2021 9.900 kr
Grimstad 07.06.2021 2 dager 07.06.2021 9.900 kr
Grimstad 14.06.2021 2 dager 14.06.2021 9.900 kr
Grimstad 21.06.2021 2 dager 21.06.2021 9.900 kr
Grimstad 28.06.2021 2 dager 28.06.2021 9.900 kr
Grimstad 05.07.2021 2 dager 05.07.2021 9.900 kr
Grimstad 12.07.2021 2 dager 12.07.2021 9.900 kr
Grimstad 19.07.2021 2 dager 19.07.2021 9.900 kr
Grimstad 26.07.2021 2 dager 26.07.2021 9.900 kr
Grimstad 02.08.2021 2 dager 02.08.2021 9.900 kr
Grimstad 09.08.2021 2 dager 09.08.2021 9.900 kr
Grimstad 16.08.2021 2 dager 16.08.2021 9.900 kr
Grimstad 23.08.2021 2 dager 23.08.2021 9.900 kr
Grimstad 30.08.2021 2 dager 30.08.2021 9.900 kr
Grimstad 06.09.2021 2 dager 06.09.2021 9.900 kr
Grimstad 13.09.2021 2 dager 13.09.2021 9.900 kr
Grimstad 20.09.2021 2 dager 20.09.2021 9.900 kr
Grimstad 27.09.2021 2 dager 27.09.2021 9.900 kr
Grimstad 04.10.2021 2 dager 04.10.2021 9.900 kr
Grimstad 11.10.2021 2 dager 11.10.2021 9.900 kr
Grimstad 18.10.2021 2 dager 18.10.2021 9.900 kr
Grimstad 25.10.2021 2 dager 25.10.2021 9.900 kr
Grimstad 01.11.2021 2 dager 01.11.2021 9.900 kr
Grimstad 08.11.2021 2 dager 08.11.2021 9.900 kr
Grimstad 15.11.2021 2 dager 15.11.2021 9.900 kr
Grimstad 22.11.2021 2 dager 22.11.2021 9.900 kr
Grimstad 29.11.2021 2 dager 29.11.2021 9.900 kr
Grimstad 06.12.2021 2 dager 06.12.2021 9.900 kr
Grimstad 13.12.2021 2 dager 13.12.2021 9.900 kr
Grimstad 20.12.2021 2 dager 20.12.2021 9.900 kr

STCW-F Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW-F Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+9) 5 dager22.03.2021 (+9) 15.350 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 24.03.2021 (+9) 3 dager24.03.2021 (+9) 11.030 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.03.2021 (+9) 3 dager10.03.2021 (+9) 8.140 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+9) 5 dager22.03.2021 (+9) 15.350 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.03.2021 (+10) 2 dager10.03.2021 (+10) 7.110 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 10.820 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 25.03.2021 (+10) 2 dager25.03.2021 (+10) 6.300 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 5.260 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+10) 5 dager22.03.2021 (+10) 14.950 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 28.06.2021 (+1) 10 dager28.06.2021 (+1) 24.210 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+9) 5 dager22.03.2021 (+9) 15.350 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 22.03.2021 (+10) 3 dager22.03.2021 (+10) 9.790 kr

ISPS - Karmsund Havn - Norsk - Engelsk

Vi tilbyr kurs i ISPS - Karmsund Havn - Norsk. ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 490 kr

ISPS - Molde og Romsdal Havn - Norsk - Engelsk

Vi tilbyr kurs i ISPS - Molde og Romsdal Havnfinnes på norsk og engelsk. ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 år 490 kr

Anchor handling team training

Dette kurset kan med fordel kjøres med mest mulig komplette mannskap. Da kan representanter for alle gruppene om bor delta, fra navigatører til maskinister og dekksmannskap fra samme skiftet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk - WEB

Vi tilbyr WEB undervisning i STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 15.350 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering for sjøfolk WEB

Vi tilbyr Passasjer- og krisehåndtering for sjøfolk WEB undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager Ta kontakt for informasjo kr

STCW Security Awareness (A-VI / 6-1) - nettkurs

Vi tilbyr kurs i STCW Security Awareness (A-VI / 6-1) som nettkurs. Kurset gjennomføres i sin helhet som E-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Beregnet tidsforbruk på e-læringen er ca. 3,5 timer. Ved fullført e-læring, ta kontakt med oss for å få gjennomført eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time

STCW Security Duties (A-VI / 6-2) nettkurs

Vi tilbyr kurs i STCW Security Duties (A-VI / 6-2) som nettkurs. Kurset gjennomføres i sin helhet som e-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Beregnet tidsforbruk på e-læringen er ca. 5 timer. Ved fullført e-læring, ta kontakt med oss for å få gjennomført eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ca 5 timer

Maritime English, part 1 - Elearning

Vi tilbyr Maritime English, part 1 - Elearning. Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk som er hovedspråket i denne bransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.125 kr

Maritime English, part 2 - Elearning

Vi tilbyr Maritime English, part 2 - Elearning. Dersom du skal arbeide innen internasjonal skipsfart må du kunne snakke, skrive, lytte og forstå engelsk som er hovedspråket i denne bransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.125 kr