MOB-kurs - Mann over bord i Grimstad

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 23.08.2022 (+4) 4 dager23.08.2022 (+4) 11.679 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.09.2022 (+3) 4 dager06.09.2022 (+3) 18.616 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.08.2022 (+14) 1 dag15.08.2022 (+14) 10.410 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.09.2022 (+3) 4 dager06.09.2022 (+3) 15.538 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 18.08.2022 (+8) 2 dager18.08.2022 (+8) 10.826 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 23.08.2022 (+4) 4 dager23.08.2022 (+4) 11.679 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 17.08.2022 (+7) 1 dag17.08.2022 (+7) 7.394 kr

Kombikurs - søk og redning / HLO / Liten MOB - repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i søk- og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.08.2022 (+4) 4 dager15.08.2022 (+4) 25.823 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - kunne de mest vanlige søkemetoder - foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.09.2022 (+3) 4 dager06.09.2022 (+3) 18.616 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.08.2022 (+14) 1 dag15.08.2022 (+14) 10.826 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.08.2022 (+13) 1 dag15.08.2022 (+13) 7.186 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 23.08.2022 (+4) 4 dager23.08.2022 (+4) 11.679 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 17.08.2022 (+8) 1 dag17.08.2022 (+8) 7.394 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk. Ved eksamen er vurderingskriterier obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.09.2022 (+3) 4 dager06.09.2022 (+3) 15.538 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 18.08.2022 (+8) 2 dager18.08.2022 (+8) 10.826 kr

STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter

Vi tilbyr STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring). Vurderingskriterier ved eksamen: Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 17.08.2022 (+7) 1 dag17.08.2022 (+7) 7.394 kr

STCW Redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring). Vurderingskriterier ved eksamen: obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 23.08.2022 (+4) 4 dager23.08.2022 (+4) 11.670 kr

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG liten MOB båt - grunnkurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: å sjøsette båt - å heise opp båt - å operere båt og utstyr - vanlige søkemetoder - opplukking og livreddende behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt (OSE135). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjonskurs. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører sliskelivbåt (OSE129). Målet er å kunne: klargjøre livbåt for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette livbåt - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2)

Vi tilbyr STCW hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI/2-2). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-over bord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-over bord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1). Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI / 2-1) (30 mnd)

Vi tilbyr kurs i STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter, med 30 mnd. gyldighet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.250 kr

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) - e-læring

Vi tilbyr oppdatering i STCW hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2) som e-læringskurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Redningsfarkost livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1) e-læring

Vi tilbyr oppdatering i redningsfarkost livbåtfører (A-VI/2-1) som e-læringskurs. Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag