Kurs for shipping og maritim industri i Grimstad

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG liten MOB båt - grunnkurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: å sjøsette båt - å heise opp båt - å operere båt og utstyr - vanlige søkemetoder - opplukking og livreddende behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt (OSE135). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjonskurs. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører sliskelivbåt (OSE129). Målet er å kunne: klargjøre livbåt for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette livbåt - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4). Etter fullført kurs skal deltakerne inneha kompetanse i å: Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres - minimalisere risiko for brann, og opprettholde beredskap i å bekjempe og slokke branner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3). Kursets målsetting er å minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2)

Vi tilbyr STCW hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI/2-2). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-over bord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-over bord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost / livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1). Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2). Husk å ta med håndkle, sokker samt lang underbekledning (varmt tøy) til å ha under kjeledressen / redningsdrakten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1). Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost / betjene motor / ha ansvar for overlevende og farkost.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 uker

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering maskinoffiser

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen med kurset er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 3 dager

Kombikurs - søk og redning / HLO / Liten MOB - repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i søk- og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager 25.823 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - kunne de mest vanlige søkemetoder - foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 24.01.2023 (+8) 4 dager24.01.2023 (+8) 18.600 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2022 (+29) 1 dag15.12.2022 (+29) 10.826 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2022 (+37) 1 dag15.12.2022 (+37) 7.186 kr
Grimstad 05.01.2023 1 dag 05.01.2023 7.186 kr
Grimstad 12.01.2023 1 dag 12.01.2023 7.186 kr
Grimstad 19.01.2023 1 dag 19.01.2023 7.186 kr
Grimstad 02.02.2023 1 dag 02.02.2023 7.186 kr
Grimstad 09.02.2023 1 dag 09.02.2023 7.186 kr
Grimstad 16.02.2023 1 dag 16.02.2023 7.186 kr
Grimstad 02.03.2023 1 dag 02.03.2023 7.186 kr
Grimstad 09.03.2023 1 dag 09.03.2023 7.186 kr
Grimstad 16.03.2023 1 dag 16.03.2023 7.186 kr
Grimstad 30.03.2023 1 dag 30.03.2023 7.186 kr
Grimstad 13.04.2023 1 dag 13.04.2023 7.186 kr
Grimstad 27.04.2023 1 dag 27.04.2023 7.186 kr
Grimstad 04.05.2023 1 dag 04.05.2023 7.186 kr
Grimstad 11.05.2023 1 dag 11.05.2023 7.186 kr
Grimstad 25.05.2023 1 dag 25.05.2023 7.186 kr
Grimstad 01.06.2023 1 dag 01.06.2023 7.186 kr
Grimstad 08.06.2023 1 dag 08.06.2023 7.186 kr
Grimstad 22.06.2023 1 dag 22.06.2023 7.186 kr
Grimstad 29.06.2023 1 dag 29.06.2023 7.186 kr
Grimstad 06.07.2023 1 dag 06.07.2023 7.186 kr
Grimstad 20.07.2023 1 dag 20.07.2023 7.186 kr
Grimstad 27.07.2023 1 dag 27.07.2023 7.186 kr
Grimstad 03.08.2023 1 dag 03.08.2023 7.186 kr
Grimstad 17.08.2023 1 dag 17.08.2023 7.186 kr
Grimstad 24.08.2023 1 dag 24.08.2023 7.186 kr
Grimstad 14.09.2023 1 dag 14.09.2023 7.186 kr
Grimstad 21.09.2023 1 dag 21.09.2023 7.186 kr
Grimstad 28.09.2023 1 dag 28.09.2023 7.186 kr
Grimstad 12.10.2023 1 dag 12.10.2023 7.186 kr
Grimstad 19.10.2023 1 dag 19.10.2023 7.186 kr
Grimstad 26.10.2023 1 dag 26.10.2023 7.186 kr
Grimstad 09.11.2023 1 dag 09.11.2023 7.186 kr
Grimstad 16.11.2023 1 dag 16.11.2023 7.186 kr
Grimstad 23.11.2023 1 dag 23.11.2023 7.186 kr
Grimstad 07.12.2023 1 dag 07.12.2023 7.186 kr
Grimstad 14.12.2023 1 dag 14.12.2023 7.186 kr
Grimstad 21.12.2023 1 dag 21.12.2023 7.186 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 13.12.2022 (+13) 4 dager13.12.2022 (+13) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 11.01.2023 (+34) 1 dag11.01.2023 (+34) 7.900 kr
Grimstad 18.01.2023 1 dag 18.01.2023 7.900 kr
Grimstad 24.01.2023 1 dag 24.01.2023 7.900 kr
Grimstad 08.02.2023 1 dag 08.02.2023 7.900 kr
Grimstad 15.02.2023 1 dag 15.02.2023 7.900 kr
Grimstad 21.02.2023 1 dag 21.02.2023 7.900 kr
Grimstad 08.03.2023 1 dag 08.03.2023 7.900 kr
Grimstad 15.03.2023 1 dag 15.03.2023 7.900 kr
Grimstad 21.03.2023 1 dag 21.03.2023 7.900 kr
Grimstad 12.04.2023 1 dag 12.04.2023 7.900 kr
Grimstad 18.04.2023 1 dag 18.04.2023 7.900 kr
Grimstad 03.05.2023 1 dag 03.05.2023 7.900 kr
Grimstad 10.05.2023 1 dag 10.05.2023 7.900 kr
Grimstad 16.05.2023 1 dag 16.05.2023 7.900 kr
Grimstad 31.05.2023 1 dag 31.05.2023 7.900 kr
Grimstad 07.06.2023 1 dag 07.06.2023 7.900 kr
Grimstad 13.06.2023 1 dag 13.06.2023 7.900 kr
Grimstad 28.06.2023 1 dag 28.06.2023 7.900 kr
Grimstad 05.07.2023 1 dag 05.07.2023 7.900 kr
Grimstad 11.07.2023 1 dag 11.07.2023 7.900 kr
Grimstad 26.07.2023 1 dag 26.07.2023 7.900 kr
Grimstad 02.08.2023 1 dag 02.08.2023 7.900 kr
Grimstad 08.08.2023 1 dag 08.08.2023 7.900 kr
Grimstad 23.08.2023 1 dag 23.08.2023 7.900 kr
Grimstad 30.08.2023 1 dag 30.08.2023 7.900 kr
Grimstad 05.09.2023 1 dag 05.09.2023 7.900 kr
Grimstad 20.09.2023 1 dag 20.09.2023 7.900 kr
Grimstad 27.09.2023 1 dag 27.09.2023 7.900 kr
Grimstad 03.10.2023 1 dag 03.10.2023 7.900 kr
Grimstad 31.10.2023 1 dag 31.10.2023 7.900 kr
Grimstad 15.11.2023 1 dag 15.11.2023 7.900 kr
Grimstad 22.11.2023 1 dag 22.11.2023 7.900 kr
Grimstad 28.11.2023 1 dag 28.11.2023 7.900 kr
Grimstad 13.12.2023 1 dag 13.12.2023 7.900 kr
Grimstad 20.12.2023 1 dag 20.12.2023 7.900 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr kurs til påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 18.01.2023 (+14) 3 dager18.01.2023 (+14) 11.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk - e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring. Varigheten på kurset er 2 dager hvorav 1 dag gjøres som e-læring hjemme i forkant, og 1 dag på kurssenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 09.12.2022 (+23) 1 dag09.12.2022 (+23) 7.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 19.12.2022 (+15) 5 dager19.12.2022 (+15) 16.500 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk. Ved eksamen er vurderingskriterier obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.01.2023 (+22) 2 dager10.01.2023 (+22) 7.700 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk. Ved eksamen er vurderingskriterier obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 24.01.2023 (+10) 4 dager24.01.2023 (+10) 16.200 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2022 (+12) 2 dager15.12.2022 (+12) 11.300 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell A-VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad, Grimstad 5 dager 11.700 kr
Grimstad, Grimstad 5 dager 11.700 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 26.01.2023 (+10) 2 dager26.01.2023 (+10) 6.800 kr

STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter

Vi tilbyr STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring). Vurderingskriterier ved eksamen: Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 7.394 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer og krisehåndtering for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen: Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 19.01.2023 (+12) 2 dager19.01.2023 (+12) 5.700 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk - oppdatering

Vi tilbyr oppdatering i STCW passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 20.01.2023 (+12) 1 dag20.01.2023 (+12) 3.200 kr

STCW Redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkost og mann over bord båter (båtmannsopplæring). Vurderingskriterier ved eksamen: obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 13.12.2022 4 dager13.12.2022 11.670 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling. Vurderingskriterier ved eksamen: obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabeller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 23.01.2023 (+10) 5 dager23.01.2023 (+10) 16.200 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer. Vurderingskriterier ved eksamen: obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt-test i henhold til STCW kodens tabeller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 23.01.2023 (+9) 3 dager23.01.2023 (+9) 10.182 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen: obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabeller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10 dager 26.200 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Kursinnhold: personlige redningsteknikker / nødsituasjoner - forebyggende brannvern og brannslokking - grunnleggende førstehjelp - personlig sikkerhet / HMS / regelverk .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 19.12.2022 (+14) 5 dager19.12.2022 (+14) 16.500 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.01.2023 (+22) 2 dager10.01.2023 (+22) 8.800 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 13.12.2022 4 dager13.12.2022 11.679 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager 18.616 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 10.4826 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager 15.538 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 10.826 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad, ResQ Safety ... Grimstad 2 dager 5.470 kr
Grimstad, ResQ Safety ... Grimstad 2 dager 5.470 kr

STCW krise og passasjerhåndtering – repetisjon

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndterin – repetisjon. Skal man jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet er det viktig med et gyldig sertifikat. Dette må repeteres hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dager 3.016 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 13.12.2022 4 dager13.12.2022 11.670 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 7.394 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 8.466 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 15.964 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 7.394 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon med e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon med e-læring. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 09.12.2022 1 dag og e-læring E-læring gjennomf...09.12.2022 7.394 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10 dager 24.210 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering Er du ekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 15.548 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 3 dager 10.182 kr

STCW til GSK sikkerhetskurs

Vi tilbyr STCW til GSK sikkerhetskurs. Er det mer enn et år siden du tok IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs for sjøfolk? Om du vil oppgradere til GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere, er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 (+1) 2 dager12.12.2022 (+1) 8.788 kr

STCW-F Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW-F Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 15.964 kr

ISO/IEC 27001 Lead Auditor (PECB) - online

Vi tilbyr onlinekurs i ISO/IEC 27001 Lead Auditor (PECB). Kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cyber sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager + online eksamen 23.500 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering (30mnd)

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.125 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2) (30 mnd)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2) som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk behandling oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4.000 kr

STCW Sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver

Vi tilbyr kurs i STCW sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver(A-VI / 6-2) som e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.625 kr

STCW Videreg. sikkerhet oppdatering for maskinoffiserer e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer som e-læring.Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.12.2022 Estimert tid på e-læringen er cirka...20.12.2022 fra 11.400 kr

A1.2 Kvalitet ISO 9001:2015 (Quality Management) - online underv

Vi tilbyr kurs i kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management) over 2 dager. Er du ny innen kvalitetsledelse og ISO 9001:2015, vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av de funksjonelle kravene til styringssystemet som fremgår i ISO 9001:2015.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 06.02.2023 (+1) 2 dager06.02.2023 (+1) be om tilbud kr

A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftskurs i kvalitetsledelse ISO 9001:2015. Godkjent som oppdateringsdag for sertifisert personell innen kvalitet (QM) og revisjon (QA / QLA). Du vil få oversikt over kvalitetssystemet som ledelsessystem, samt hovedelementene og kravene i kvalitets-standarden og hvorfor de er viktige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem - bedriftsinternt

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem - nettkurs

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 12.12.2022 (+2) 2 dager12.12.2022 (+2) fra 7.500 kr

A5.3 Prosesskartlegging - nettkurs

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 12.12.2022 (+2) 2 dager12.12.2022 (+2) fra 8.775 kr

Revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011 - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011 for bedrifter. Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Fiskevelferdskurs - fjernundervisning

Opplæring i fiskevelferd skal gjennomføres av alle som jobber på akvakulturanlegg eller på annet vis skal ivareta fiskevelferd. Fiskens velferd er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18.01.2023 2 dager18.01.2023 4.500 kr

Fiskevelferdskurs – repetisjon - fjernundervisning

Opplæring i fiskevelferd skal gjennomføres av alle som jobber på akvakulturanlegg eller på annet vis skal ivareta fiskevelferd. Fiskens velferd er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.01.2023 (+1) 6 timer25.01.2023 (+1) 2.900 kr
Nettkurs / nettstudie 15.02.2023 6 timer 15.02.2023 2.900 kr

Fiskevelferdskurs for brønnbåtpersonell - fjernundervisning

Opplæring i fiskevelferd skal gjennomføres av alle som jobber på på brønnbåt og skal ivareta fiskevelferd. Dette er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet. Kurset gjennomføres som fjernundervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 3.900 kr

Fiskevelferdskurs for slakteripersonell - fjernundervisning

Opplæring i fiskevelferd skal gjennomføres av alle som jobber på på slakteri og skal ivareta fiskevelferd. Dette er avgjørende for god fiskehelse, lav dødelighet, høy kvalitet og vellykket drift. Vårt kurs er godkjent av Mattilsynet. Kurset gjennomføres som fjernundervisning

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 3.900 kr

Legemiddel- og kjemikaliekurs for oppdrettere - fjernundervisning

Vår opplæring i legemiddel- og kjemikaliebruk skal styrke kompetansen og kunnskapen rundt håndtering i daglig drift og røkting. Kurset dekker forskriftskravene i akvakulturdriftsforskriften, og gjennomføres som fjernundervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.12.2022 (+1) 3 timer15.12.2022 (+1) 1.490 kr
Nettkurs / nettstudie 05.01.2023 3 timer 05.01.2023 1.490 kr

Rømningssikringskurs i sjøbasert fiskeoppdret - fjernundervisning

Opplæring i rømningssikring er lovpålagt for alle som arbeider innen sjøbasert oppdrett. Vårt rømningssikringskurs dekker kravene i akvakulturdriftsforskriften (Global G.A.P, ASC) for personell som skal håndtere levende fisk Kurset gjennomføres som fjernundervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 3.790 kr

Sykdom og identifisering av sykdom i fiskeoppdrett - nettkurs

Vår opplæring i sykdoms- og sykdomsidentifisering skal styrke deltakernes kompetanse og kunnskap rundt oppdagelse og håndtering av sykdomstilfeller i oppdrett. Kurset dekker kravene i akvakulturdriftsforskriften, og gjennomføres som fjernundervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 3.490 kr

Håndtering av brann i et Litium-ion batteri på skip - nettkurs

Vi tilbyr videregående opplæring i håndtering av brann i et Litium-ion batteri på et skip med e-læring. Kravet om opplæring gitt i ASH-forskriften §2 - 6 krever at de har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Familariseringsprogram passasjerhåndtering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW familariseringsprogram passasjerhåndtering som e-læringskurs. Dette familiariseringsprogrammet skal ivareta den siste gruppens behov for opplæring og trening i å kunne bistå i håndtering av passasjerer på en god måte i nødsituasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.12.2022 3 - 4 timer31.12.2022

STCW Grunnleggende sikkerhet for sjøfolk oppdatering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Hurtiggående MOB båt oppdatering (A-VI/2-2) - e-læring

Vi tilbyr oppdatering i STCW hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2) som e-læringskurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting - betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (VI/4-1) - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i STCW medisinsk førstehjelp oppdatering (VI/4-1). Målsettingen er at etter gjennomført e-læringskurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Redningsfarkost livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1) e-læring

Vi tilbyr oppdatering i redningsfarkost livbåtfører (A-VI/2-1) som e-læringskurs. Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Security Awareness (A-VI / 6-1) - nettkurs

Vi tilbyr kurs i STCW security awareness (A-VI / 6-1) som nettkurs. Kurset gjennomføres i sin helhet som E-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Beregnet tidsforbruk på e-læringen er ca. 3,5 timer. Ved fullført e-læring, ta kontakt med oss for å få gjennomført eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time

STCW Security Duties (A-VI/6-2) - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i STCW Security Duties (A-VI/6-2). Kurset gjennomføres i sin helhet som e-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.12.2022 5 timer31.12.2022 3.700 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering - e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW videregående sikkerhet oppdatering dekksoffiserer - e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI/2-1,3,4-1, 4-2) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW videregående sikkerhet oppdatering maskinoffiser - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (A-VI/2-1, 3, 4-1) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>