TeamutviklingKursarrangør: NLP & Coaching Akademiet
Sted: Akershus
Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager

Vi tilbyr kurs i teamutvikling. Kurset gir innsikt i metoder, modeller og teknikker basert på NLP og Coaching.

Kurset gir bevissthet og kompetanse rundt temaene:
Godt teamarbeid
• Forankring i bedriftens verdier, kompetanse, handlingsplaner og miljø
• Organisatoriske og individuelle likheter/forskjeller
• Drivere for gjennomføring

Aktuelle områder for trening:
Bevisstgjøring og kartlegging

• Bedriftens verdier og drivere
• Individets verdier og drivere
• Integrering

Samhandling
• Metoder for forståelse av vaner og handlinger
• Individuell oppfattelse, atferdsmønster og holdninger
• Prinsipper for optimal kommunikasjon

Kommunikasjon og språk
• Språkmodeller
• Filtre
• Signaler

Ressurstilgang
• Tilstandskontroll
• Handlingsfrihet
• Igangsetting av gode prosesser


Målgruppe for kurset:
Ledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner