Businessmastering

businessmastering™ understøtter selvledelse og medarbeiderskap ved at leder- og medarbeider-prosesser gis verdifull struktur for mestring. Selvledelsesfunksjonene gir deg struktur og støtte for å definere, dele og nå mål. Medarbeidersamtale-modulen sikrer at tiltak som er definert i slike samtaler følges opp. Resultatet er økt fokus og gjennomføringskraft.


 |  1 2   |  Neste side >>

Businessmastering - bedriftsinternt

Vi anser arbeidet med å implementere selvgående og selvmotiverte ledere og medarbeidere som et stadig viktigere område hos våre kunder i det Nordiske markedet. Vi opplever at det er et sprik mellom investert tid og oppnådde gevinster knyttet til arbeidet med medarbeidersamtaler og medarbeiderskap.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  

Foredrag i teamutvikling m/Rune Semundseth

Tankevekkelse, refleksjon, begeistring og engasjement. Bestiller du Rune Semundseth som foredragsholder får du garantert en opplevelse som både er engasjerende, begeistrende, motiverende og tankevekkende.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  

Medarbeiderkoden

Vi tilbyr kurs i medarbeiderkoden. En praktisk metode for aktivt medarbeiderskap.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 timer 3.700 kr  

Medarbeidersamtalen 2.0 – verktøy og prosess

Medarbeidersamtalen 2.0 er et radikalt skifte i hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om hvordan man forholder seg til arbeidsoppgaver, til kolleger og til virksomheten man jobber i. Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Det siste henger sammen med det første.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  

Selvledelse og transformasjonsledelse - bedriftsinternt

Tydeligere og tydeligere ser vi at ledelse ikke lenger bare skal appellere til det intellektuelle i mennesket, men også med tydelighet appellere til følelser og menneskets dypere behov.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  

Workshop - Ferdighetskontrakten - bedriftsinternt

Noen av de viktigste faktorene for ferdighetsutvikling er - refleksjonsevne, - åpenhet og - læringsholdning

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  

Workshop - Forventningskontrakten - bedriftsinternt

Forventningskontrakten skaper tydelighet i relasjonen. Leder og medarbeider har en rekke behov og forventninger til hverandre. Den uuttalte delen av denne, som gir rom for tolkninger og antakelser, kalles psykologiske kontrakter.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr  
 |  1 2   |  Neste side >>