Workshop - Medarbeiderkoden - bedriftsinterntKursarrangør: Businessmastering
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Vi tilbyr kurs i medarbeiderkoden. En praktisk metode for aktivt medarbeiderskap.

MedarbeiderKODEN består av 2 deler:
• en metode og
• en verktøykasse

Metoden, en slags grønn tråd i alt vi gjør for å utfordre og myndiggjøre medarbeideren, har en logisk rekkefølge. MedarbeiderKODEN inneholder en 3-lags-modell - med en plattform i bunn og med forløsende dialog på nivå 3 i metoden.

Dette er en metode som både ledere og medarbeidere vil ha stor glede av pg den er praktisk rettet og tilbakevendende i sin natur. Dette er en metode for kontinuerlig læring og forbedring, det er ikke en metode for stunts og kursrus.


Metoden

Metoden består av 3 nivåer i en logisk struktur:

1) Plattformen (grunnmuren)
• Kjenn deg selv og ditt utgangspunkt
• Kjenn din virksomhet og virksomhetens utgangspunkt

2) Vekstsonen: Neste skritt i læring, mestring og mening!
• Vi erkjenner nåsituasjon og definerer ønsket situasjon (gap-analyse)
• Vi definerer tiltak for å tette gapet

3) Dialog: Coaching og mentoring for å støtte og utfordre
• Med-ansvarlighet, heie på, støtte, utfordre og sekundere
• Realisering: å sette forløsende refleksjon/dialog i system


Verktøykassa:
Verktøykassa består av en rekke refleksjoner, perspektiver, relasjonelle grep, fordypningsmateriale i endringsledelse, praktiske tips, beste praksis og ikke minst historier til ettertanke og refleksjon.

Medarbeiderkoden er til for at for at det skal bli lettere å omsette positive endringer i praksis. Ja, det er lett å slutte seg til et budskap i et kursrom, og det er lett å tenke nye tanker. Det er lett å si at ”dette skal jeg ta tak i”, men det er ikke alltid like lett å få det til å skje, altså realisere konkrete ønskede endringer. Derfor MedarbeiderKODEN - nøkkkelen til aktivt medarbeiderskap.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter