4MAT Mastering Training Design sertifisering - bedriftsinterntKursarrangør: CoachTeam AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift eller bli med på åpent kurs
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs i 4MAT Mastering Training Design. Preferansesystemet som tydeliggjør kommunikasjonen. 4MAT er et praktisk og enkelt ledelse, team og organisasjonsutviklingsverktøy.

Læring - den naturlige prosessen:
Det er fire grunnleggende måter mennesker oppfatter og prosesserer informasjon på. 4MAT kaller det læringsstiler. Du vil finne ut hva din egen læringsstil er, og du vil oppdage hvordan du kan motivere og engasjere alle i en gruppe, hver gang - ved å bruke 4MAT prosessen. Innsikt i 4MATs læringsstiler skaper for mennesker som arbeider sammen en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk i utvikling, kommunikasjon og læringssituasjoner. Deltakerne vil forlate dette seminaret med originale læringsstrategier klar for levering.

Samarbeid - deg og teamet:
Hvordan foretrekker du å tilegne deg ny kompetanse? Hva har du bruk for når du ønsker å maksimere dine styrker i en arbeidssituasjon, i et møte og en læringssituasjon? Oppdag hvordan du lett kommuniserer og skaper optimale resultater sammen med mennesker som har en annen læringsstil enn deg selv.

Kommunikasjon - deg og andre:
Å forstå lærestiler hjelper oss i effektiv kommunikasjon. Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte. Å forstå tilnærminger som både vil roe og utfordre folk er en kraftfull evne, spesielt når den anvendes med mildhet og høflighet. Å øve på kunsten reell dialog er essensielt. Respekt og glede over ulikhetene mellom deg selv og andre, er et overordnet mål for god kommunikasjon. Resultatet er kontroll over den personlige dialogen og livslang læring. Å leve i kommunikasjonssirkelen er å stadig forbedre egen evne til å kommunisere på en god og tillitsskapende måte.

Ledelse - den viktige balansen:
Det er fire avgjørende ledelsesfunksjoner som skal være i balanse for å oppnå en sunn og solid ledelsesplattform. Det interessante er at det er nærmest umulig å finne nettopp disse fire ledelsesfunksjoner som utviklende styrke i en og samme person! Hva er din lederstil, og hvordan styrker du dine andre ledelsesfunksjoner? 4MAT brukes i organisasjonen som en felles forståelsesramme i forhold til utvikling generelt sett, eller som et spesifikt verktøy i forbindelse med et utvalgt område, f.eks.: Ledelse, salg og service, kommunikasjon, samarbeid m.v.

4MAT metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy i 1979, og etter det kontinuerlig videreutviklet. Det er en prosessmodell for å sikre utvikling, samhandling og kommunikasjon på en måte som:
• Forankrer ny kunnskap til tilhørere
• Sørger for relevant informasjon og kunnskap
• Utvikler lederskapsstrategier
• Tilbyr mulighet for øving
• Tillater en kreativ bruk av det som er lært

4MAT er en internasjonalt anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdanning, undervisning og ulike typer av formidling, veiledning og coaching. I kurset vil du få anledning til å bruke 4MAT Lærestilsindikator (LTM) og Hjernemodusindikator (HMI) for å bli bedre kjent med egen lærestil og tilnærming til nye kunnskaper. Med 4MAT-metoden i ryggsekken vil ledere og team arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke områder, så som:

1) Læring - verktøy for å utløse kraftige potensialer, hos medarbeidere og ledere i virksomheten
2) Kommunikasjon - verktøy til samtale, formidling og undervisning
3) Ledelse - verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekruttering
4) Service - 4MAT organiserer service og sikrer den rette kvalitet

Vi har alle våre preferanser, helt ned til hvordan vi lærer nye ting. Å forstå vår foretrukne lærestil og vår måte å samhandle med omverden er sentralt i det å være et effektivt teammedlem. Teammedlemmer har behov for å forstå, ikke bare sine egne preferanser for hvordan de forstår, lærer og kommuniserer, men også hva slags stil som når fram til andre teammedlemmer eller samarbeidspartnere.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter som ønsker 4MAT Mastering Training Design sertifisering