Sykdom og identifisering av sykdom i fiskeoppdrett - nettkursKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 6 timer
Pris: 3.490
Neste kurs: 09.11.2021 | Vis alle kursdatoer

Vår opplæring i sykdoms- og sykdomsidentifisering skal styrke deltakernes kompetanse og kunnskap rundt oppdagelse og håndtering av sykdomstilfeller i oppdrett. Kurset dekker kravene i akvakulturdriftsforskriften, og gjennomføres som fjernundervisning.

Vår fjernundervisning må ikke forveksles med Skype, ulike webinar-løsninger eller e-kurs. Dette er en fullblods løsning med interaksjon mellom instruktør og kursdeltakere, strømmet i full HD-kvalitet fra et av våre studioer.

Detaljer
Sykdom og identifisering av sykdom i fiskeoppdrett


Vi tilbyr nå sykdoms- og sykdomsidentifiseringskurs for akvakulturpersonell!

Man er pliktig å varsle Mattilsynet om sykdom hos akvatiske dyr. På vårt kurs får du kunnskap om hvordan du enkelt kan oppdage og identifisere sykdom hos oppdrettsfisk.

Kurset dekker kravene som er nedfelt i loven om dyrehelsepersonell, og i akvakulturdriftsforskriften for personell som skal håndtere levende fisk.

Forskrift om drift av akvakulturanlegg §6 og §15

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 15

Kurset varer i én dag. Disse temaene blir gjennomgått:

• Smittestoff og sykdomsspredning
• Anatomi, fysiologi og organforandringer
• Gjennomgang av «vanlige» sykdommer
• Ikke-smittsomme sykdommer og produksjonslidelser
• Prøvetakning og sykdomspåvisning

Kurset er for alle over 16 år som skal utføre selvstendig arbeid ved et akvakulturanlegg. Det stilles ingen krav til forkunnskap.

Kursbeviset er gyldig i fem år. Etter fem år anbefales nytt kurs for oppdatert kompetanse.