Sjømathygiene NO (E-læring) - Norsk innhold og norske testerKursarrangør: DataPower Learning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 937,50

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap om grunnleggende hygiene i en sjømatbedrift. Med e-læring får man en motiverende, rimelig og miljøvennlig opplæring via Internett. Kurset inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver, tester og eksamen.

Stoffet egner seg for alle som jobber i sjømatindustrien, og som oppslagsverk for bransjen. Kurset kan deles opp, og tas når det passer og så ofte en vil.

Innhold:

Introduksjon sjømatproduksjon:
• Formål
• Målgruppe
• Om kurset og bruken av dette

Hygiene i sjømatproduksjonen:
• Trygg mat
• Aktuelle farer
• Smittestoffer
• Kjemiske stoffer
• Fremmedlegemer
• Forurensning

Produksjonshygiene:
• Ren sone og uren sone
• Produksjonslokaler
• Produksjonsflyt
• Persontrafikk og sluser
• Renhold, vask og desinfeksjon
• Avfall
• Skadedyr
• Besøkende

Personlig hygiene:
• Viktige punkter for personlig hygiene
• Arbeidsantrekk og verneutstyr
• Håndhygiene
• Sår og rifter
• Mistanke om sykdom
• Utenlandsreiser

Utstyrshygiene:
• Typer utstyr
• Personlig utstyr
• Produksjonslinjer
• Maskiner
• Annet utstyr

Regelverk og standarder:
• Regelverk
• Internkontroll
• HACCP - Kontroll med kritiske styringspunkter
• Mattilsynet
• Private standarder

Kurset er utviklet av SjømatNorge i samarbeid med DataPower Learning AS. SjømatNorge er ansvarlig for det faglige innholdet, mens DPL forestår teknisk drift, salg og distribusjon.

Målgruppe for kurset:
Språk:
• Norsk innhold og norske tester

Eksamen/sertifisering:
Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.