Styrekurs for daglig leder og styremedlemmerKursarrangør: Virke
Sted: Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.200
Neste kurs: 13.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr styrekurs for daglig leder og styremedlemmer. Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Andre viktige temaer i dette kurset er gjennomføring av generalforsamling, økonomirapportering til styret, økonomiske faresignaler, styrets strategiarbeid og selskapets IT-sikkerhet.

Kursinnhold:
• Innledning, selskapsformer, hierarkiet i norsk lovgivning
• Styrets oppgaver og plikter
• Styremøter
• Hva skjer mellom styremøtene? Case: Hva er det gode styret
• Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
• Styrehonorar
• Strategiprosessen i styret
• Generalforsamlingen
• Økonomi og administrasjon

Kursform:
Forelesning, case og felles diskusjoner

Kursholder:
Vidar Andersen, en av forfatterne av Styreguiden.no og Styrearbeid på 1-2-3, partner i Concepta Partner AS.


Målgruppe for kurset:
Daglig leder som rapporterer til styret og styremedlemmer


Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer full bevertning:
• Morgen: Kaffe / te og frukt
• Formiddag: Lunsjbuffet
• Ettermiddag: Kaffe / te og kake

Vis flere tilsvarende kurs: