Strategisk innkjøpsledelse - nettkurs



Kursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 08:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 9.990

Vi tilbyr kurs i strategisk innkjøpsledelse som nettkurs. For å lykkes med effektiv ressursbruk ved innkjøp kreves det en ledelse som organiseres og tilrettelegger for at gevinster skapes og synliggjøres.

Dette kurset tar for seg innkjøpslederens viktige rolle i forhold til øvrig strategisk arbeid i virksomheten. Innkjøpslederens strategiske innsikt og evne til å utvikle og kommunisere strategier er avgjørende for å sikre gode, langsiktige effekter. Kurset gir deg konkrete råd om hvordan innkjøpsfunksjonen gjennom sine virkemidler kan påvirke og videreutvikle virksomhetens strategiske mål.

Kursinnhold:
• Utvikling av strategi
• Endring av strategi
• Implementering av strategi
• Overordnet innkjøpstema
• Strategisk ledelse

Målgruppe for kurset:
Passer for innkjøpere og innkjøpsledere som ønsker å styrke sin strategiske innkjøpskompetanse med tanke på ledelse. Kurset henvender seg seg spesielt til ledelsen innen innkjøp, logistikk og Supply Chain og har deltakere fra både offentlig og privat sektor.

Eksamen/sertifisering::
Eksamen avlegges i form av en innleveringsoppgave i etterkant av kurset. Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.

Inkludert i prisen:
Avgiften dekker undervisning, kursmateriell, eksamensgjennomføring og kursbevis.