Grunnkurs i anskaffelsesregelverket - nettkursKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 13:30
Varighet: 4 1/2 time
Pris: 5.900

Vi tilbyr grunnkurs i anskaffelsesregelverket - offentlige anskaffelser som nettundervisning. Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset legger opp til overordnet gjennomgang av regelverket på dette området.

Kursinnhold:
• Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser
• Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse: unntakene!
• Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften
• Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
• Forskriftenes oppbygging og terskelverdier
• De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet
• Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen
• Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse
• Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting
• Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen
• Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova
• Plikten til å føre anbudsprotokoll
• Litt om avlysning og totalforkastelse
• Avvisningsreglene
• Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen
• Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og kunne vite nå Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse! Det kan videre tilbys kurs som går mer i dybden for enkelttemaer som hvordan skrive en god anbudsspesifikasjon, nærmere om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, rammeavtaler (fordeler, ulemper og hvordan de kan bygges opp for å dekke oppdragsgivers behov).

Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser. Kurset vil gi grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

Vis flere tilsvarende kurs: