Marketing Channels - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Marketing Channels som nettkurs. Kurset gir deg et oppdatert perspektiv på relasjonene mellom markedsføringskanaler ved hjelp av kanalrelasjonsmodellen (CRM).

Innhold:
Relasjoner mellom markedsføringskanaler blir stadig viktigere når det gjelder å skape markedsverdi og bærekraftige konkurransefortrinn. I dette kurset vil du lære mer om utfordringer og muligheter i det eksterne kanalmiljøet, atferdsproblemer som truer kanalrelasjoner (internt kanalmiljø), koordinasjon, konflikt, samarbeid, utvekslingens økonomi samt utvikling av kanalrelasjoner, inkludert konsekvensene ved å anskaffe strategiske partnere.

Dette kurset består av følgende tema:
• Der oppdraget møter markedet
• Kanalroller i et dynamisk marked
• Konvensjonelle markedsføringssystemer
• Markedsføringsmiks og relasjonsmarkedsføring
• Miljøskanning: styring av usikkerhet
• Juridiske utviklinger i markedsføringskanaler
• Etiske problemstillinger i relasjonsmarkedsføring
• Globale utfordringer og muligheter

• Kanalklima
• Konfliktløsingsstrategier
• Informasjonssystemer og relasjonslogistikk
• Fremme positive kanalrelasjoner
• Transaksjonskostnader i markedsføringskanaler
• Vertikale markedsføringssystemer
• Langsiktige relasjoner mellom bedrifter
• Den nye rollen til strategiske allianser
• Strategiske implikasjoner i det tjueførste århundret

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Marketing Channels

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Elektronisk pensum
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen