Markedskommunikasjon - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i markedskommunikasjon som nettkurs. Gjennom kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre bedriftens kommunikasjon med markedet.

Beskrivelse:
Du vil gå gjennom ulike faser og steg for å planlegge markedskommunikasjon, og du vil lære om alternative kommunikasjonstiltak du kan velge blant. Et sentralt mål i kurset er at du skal forstå de grunnleggende prinsippene om hvordan markedskommunikasjon virker og påvirker kundene. Markedskommunikasjon gir deg en bred innføring i de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet.

Markedskommunikasjon består av følgende tema:
• Introduksjon av markedskommunikasjon
• Hvordan virker markedskommunikasjon
• Kommunikasjonsutvikling
• Hovedmålsettinger og strategiske rammer
• Valg av kommunikasjonsmålgruppe
• Kommunikasjonsmålgruppens informasjonsprosessering
• Kommunikasjonsstrategi
• Mediestrategi
• Kreative strategier og budskapsutvikling
• Medier
• Kommunikasjonstiltak

Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal du være i stand til å planlegge kommunikasjonstiltak rettet mot bestemte kommunikasjonsmålgrupper. Det betyr at du skal kunne velge kommunikasjonsmålgruppe og forstå målgruppens informasjonsprosessering, kunne utvikle en kommunikasjons- og mediestrategi, kjenne til ulike strategier for kreativ budskapsutvikling og kunne velge blant ulike typer kommunikasjonstiltak.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer