Kveldsmøte om seneffekter etter kreftbehandlingKursarrangør: Kreftforeningen
Sted: Kreftforeningen
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kongens gate 6, 0153 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Onsdager, kl 17:00 - 20:00
Varighet: 1 kveld
Pris: Gratis

Velkommen til temamøte om seneffekter etter kreftbehandling! Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst 5 år etter at de fikk diagnosen.

Innhold:
Etter hvert er man blitt oppmerksom på at de overlevende kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Seneffektene kan være både av somatisk, psykologisk og / eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på hver enkelt sitt liv. Som følge av at flere personer får kreft og blir helbredet av sykdommen er det viktig med mer oppmerksomhet rundt de utfordringer som kreftoverlevere kan møte etter endt behandling.

Kreftforeningen ønsker sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent møte for pasienter og pårørende. Det vil bli gitt korte presentasjoner av kunnskapen på området og vi vil også få høre en pasienthistorie. Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Kreftforeningens Kreftlinjen vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

Program:
• kl 17:00 - 17:10, Velkommen ved Kreftforeningen
• kl 17:10 - 17:20, Seneffekter etter kreft, introduksjon ved Cecilie E. Kiserud
• kl 17:20 - 17:35, Seneffekter etter prostatakreft ved Sophie D. Fosså
• kl 17:35 - 17:50, Pasienthistorie
• kl 17:50 - 18:10, Pause
• kl 18:10 - 18:25, Fatigue etter kreftbehandling ved Kristin V. Reinertsen
• kl 18:25 - 18:35, Rehabiliteringstilbud for pasienter med seneffekter ved Tone Skaali
• kl 18:35 - 18:50, Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
• kl 18:50 - 20:00, Diskusjon / samtale med fagpanel

Moderator:
• Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg, Kreftforeningen

Målgruppe for kurset

Åpent møte for pasienter og pårørende