Hvordan bruke Minecraft til å lære elevene programmering nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 timer
Pris: 1.690

Vi tilbyr nettkurs i GRS: Hvordan bruke Minecraft til å lære elevene programmering på barnetrinnet. Allerede på 5. trinn skal elevene programmere med variabler, vilkår og løkker. Det kan være vrient å introdusere disse konseptene for elevene.

Innhold:
Med Minecraft får elevene et naturlig motiverende miljø, der de kan leke seg med variabler, vilkår og løkker, når de skal løse enkle og sammensatte problemer. Minecraft er et populært spill der du kan bygge ved å plassere blokker. I dette kurset skal vi bruke Minecraft Education Edition, hvor det ligger til rette for å lære elevene programmering.

Vi tar utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk på 5. - 7. trinn, der programmering nevnes eksplisitt. Den store fordelen med Minecraft, er at svært mange elever er kjent med dette, og befinner seg dermed på «hjemmebane».

Minecraft tilbyr blant annet:
• Lav terskel for å prøve og feile
• Et miljø elevene er trygge i
• Spillelementer som styrker motivasjonen
• Flotte visuelle resultat
• Innebygd blokkbasert programmering
• Mulighet for samarbeid

Agenda:
I begynnelsen av kurset lager vi en ny verden, og øver på å bevege oss rundt omkring i denne. Deretter øver vi på å sette ut forskjellige blokker og bygge enkle ting som et gjerde eller en vegg. Etter kort tid begynner vi med å lage enkle kommandoer for å styre en robot (kalt «Agent» i Minecraft). Denne kan bevege seg forover og bakover, og kan snu seg. Vi bygger enkle labyrinter, som vi får agenten til å bevege seg gjennom.

Den kan også bygge for oss, bare vi programmerer den riktig. Vi ser også på hvordan vi kan gjøre den litt «smart», for eksempel ved at den snur seg hvis den kolliderer med en vegg. Slik får elevene et lite innblikk i kunstig intelligens, og en praktisk anvendelse av vilkår. Vi ser på noen enkle geometriske figurer og mønstre, og hvordan disse kan bygges i Minecraft ved hjelp av løkker og variabler.

Kursholder: Kaare Erlend Jørgensen

Kaare Erlend Jørgensen har vært ansatt på Mailand videregående skole siden 2009, hvor han underviser i matematikk og informasjonsteknologi. Han har undervist alle matematikkfagene i videregående skole; 1P, 1P-Y, 2P-Y, 1T, S1, S2, R1 og R2. Erlend satt i oppgavenemnda for eksamen 1P-Y og 1T-Y i perioden 2017-2020.

I tillegg er han dreven på digital kompetanse i matematikk, og har produsert 500 undervisningsvideoer til bruk i omvendt undervisning. Han har mange års erfaring med nybegynnere i programmering, og er en pådriver for visuell innlæring framfor tekstbasert. Motto: «Hvis du klarer å følge oppskriften for Toro Tomatsuppe, så klarer du også å lære deg å programmere.»

Målgruppe for kurset:
Dette kurset retter seg mot ansatte på barnetrinnet

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper