FG-750 Brannalarmsystemer i landbruk og veksthusKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 12600

Vi tilbyr kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthus. Kurset er basert på standard NS-3960:2019. Sertifiseringen bygger på FG-750:2, FG-760:2 og NS 3960:2019 vedlegg B.

Opplæring tar utgangspunkt i krav gitt i NS 3960:2019, TEK 17, HOLD forskriften mfl. og ivaretar kompetansekravene til personell gitt i FG-750:2 kapittel 6.2.

Det kan søkes om sertifisering i følgende områder innen ABA-landbruk og veksthus:
• Prosjektering
• Installasjon
• Teknikker
• Kontroll
For personellsertifisering innen disse områdene må kravene i FG-750:2 avsnitt 2.4 tabell 1 være oppfylt.

Sertifiseringskurset inneholder:
• Relevante lover, forskrifter og veiledninger
• Grundig gjennomgang og bruk av NS3960:2019 tillegg B
• Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg i landbruk
• Kontroll

Brannalarmanlegg i driftsbygninger innen landbruk og veksthusnæringen er nå dekket av NS 3960:2019. Personellsertifiseringen for brannalarm i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen forutsetter formell- og tilleggskompetanse for brannalarm, og kan ikke gis separat.

Sertifiseringsorganet gis myndighet til å foreta en objektiv og samlet vurdering av søkers praksis innenfor brannalarm og for brannalarm i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen.

Sertifiseringskurset inneholder:
Kurset går over 2 dager og inkluderer avsluttende eksamen på 3 timer

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs.