FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 + 3 dager
Pris: 36.500

Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende.

For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i FG-regler for automatiske slokkesystemer - (FG-900) sertifisering av personell.

Praktisk informasjon:
Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og at en kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak. Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis samt bestått eksamen i henhold til disse reglene. Kiwa er samarbeidspartner og vil tilby nødvendig opplæring som dekker kravene i FG-900.

De ulike sertifiseringsområdene:
• Prosjektering av automatiske slokkesystemer.
• Kontroll av automatiske slokkesystemer (Må i tillegg ha eksamen fra kurset FG-900 Utførelse / montering av automatiske slokkeanlegg).
• Utførelse av automatiske slokkesystemer (Se kurs FG-900 Utførelse / montering av automatiske slokkeanlegg).
• Vedlikehold av automatiske slokkesystemer (Se kurs FG-900 Utførelse / montering av automatiske slokkeanlegg).

Dette lærer du:
• Lover og forskrifter
• Brannfysikk
• Hensikt og virkemåter til de forskjellige anleggstypene Våt-, Tørr-, Pre-Action- og Deluge-anlegg
• Detaljkunnskap - NS-EN 12845
• Detaljkunnskap - NS-EN 16925
• Hydrauliske beregninger
• Metodikk for kontroll
• Bruk av databasen ESS

Målgruppe for kurset:
• Personer som skal sertifiseres for prosjektering av automatiske slokkeanlegg (Sprinkler).
• Personer som skal sertifiseres for kontroll av automatiske slokkeanlegg (Sprinkler).
• Personer som ønsker å øke kompetansen inne automatiske slokkeanlegg (Sprinkler).

Hva får du igjen for kurset:
Kompetanse i henhold til FG-900:3 FG-regler for automatiske slokkesystemer. Sertifisering av personell, som sammen med dokumentert praksis i henhold til FG-900 gir mulighet til å søke om personellsertifisering hos sertifiseringsorgan.