FG-750 Automatiske brannalarmanlegg onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 16:00
Varighet: 5 dager
Pris: 12950

Vi tilbyr kurs i FG-750 Automatiske brannalarmanlegg online. Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Innhold:
Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at personell som arbeider med automatiske brannalarmanlegg skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. NS-3960 :2019 5.1 setter krav til foretak (FG 760) som skal utføre prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

For å kunne sertifisere foretak (FG-760) må man bl.a. vise til å ha fast ansatt sertifisert personell (FG-750) i foretaket. For å bli sertifisert (FG-750) kreves relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis. I tillegg må en bestå eksamen og gjennomføre sertifiseringskurs i henhold til FG-750.

Sertifiseringskurset inneholder:
• Brannfysikk
• Relevante lover, forskrifter og veiledninger
• Grundig gjennomgang og bruk av NS3960:2013
• Prosjektering og prosjekteringsoppgaver
• Øvelser med røyktermikk og praktiske demonstrasjoner med installert brannalarm materiell fra ulike leverandører i vårt kompetansesenter.
• Eksamen - 4 timer

Kurset og bestått eksamen er ett av kravene som gir mulighet for å søke sertifisering fra akkreditert sertifiseringsorgan. Normert opplæring er 20 undervisningstimer + 4 timer eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i FG-750 Automatiske brannalarmanlegg

Bedriftsinterne kurs:
• Vi kan også tilby kurset ute hos bedrifter. Ta kontakt for et tilbud.