Kurs i brann og sikkerhet - bedriftsinterntKursarrangør: If Sikkerhetssenter
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: 59.900

Vi tilbyr kurs om brann og brannsikkerhet for bedrifter. En nyttig og spennende kursdag med fokus på brannsikkerhet i bedriften. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn både fra brannvesen og ambulansetjeneste. De loser deltakerne trygt igjennom kurset.

Innhold:
Et motivasjons- og fagkurs. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori, praktiske branndemonstrasjoner og realistiske øvelser hvor deltakerne virkelig får kjenne på varmen. Vi setter mennesket i sentrum, både i forhold til daglig bevissthet og skadeforebyggende arbeid, og hvordan vi skal opptre når brannen er et faktum. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om de vanligste brannårsakene og skadeforebyggende tiltak som reduserer risikoen for brann.

Deltakerne får lære om:
• De vanligste brannårsakene
• Hvordan forebygge brann
• Brannteori med praktiske demonstrasjoner i auditoriet og på brannscenen
• Realistiske slokkeøvelser og bruk av håndslokkere og ulike slokkemidler
• Vi øver på branninstruksen: VARSLE - REDDE - SLOKKE
• Evakueringsøvelse med fokus på samhandling i røykfylte rom

Deltakerne skal også kunne:
• Delta i det skadeforebyggende arbeidet i bedriften
• Opptre rasjonelt i brannsituasjoner
• Benytte tilgjengelig slokkeutstyr og slokke en brann i startfasen
• Gjennomføre sikker rømning av personer

Pakkepris:
kr 57.000 for 15 deltagere - utover 15 deltagere kr 1.700 pr deltager

Målgruppe for kurset:
Bedrifter
• Ledere og ansatte i alle typer virksomheter
• Kurset er egnet for alle, også de som ikke har et spesielt ansvar eller spesielle oppgaver i forbindelse med brannsikkerheten i bedriften. Alle trenger opplæring i brannsikkerhet.

Eksamen / sertifisering
Etter endt kurs får deltakerne kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon.