Coaching - bedriftsinterntKursarrangør: Pondera
Sted: Vi kommer til din bedrift i Akershus
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr coachingkurs for bedrifter. Coach er ikke en beskyttet tittel, og heller ikke er coaching et ord som gir et ensbetydende svar fra noen. Vi fremmer coachende lederstil når vi jobber med ledere og deres rolle.

Innhold:
Når vi tilbyr coaching er det som en sparringspartner, en nøytral 3. part som kan være til stede for å bistå i egenutvikling. Det kan være i forbindelse med endring av egen rolle i bedriften, nye oppgaver, eller andre endringer. Det kan også bare være for å få en utenforstående til å bidra til å se ting fra nye sider og perspektiver. Med coaching mener vi å sørge for at mennesker og organisasjoner tar ansvar for og involverer seg i sin egen utviklingsprosess.

Det handler om å erkjenne sitt eget utviklingsbehov, sette seg realistiske mål samt å finne sin egen vei mot målene. En coach skal være en samtalepartner med et annet perspektiv, som stiller gode spørsmål underveis og som sørger for fremdrift i prosessen gjennom sekundering og målstyring fra sidelinjen. Individer i endring fører til utviklingsprosesser i avdelinger, team og organisasjoner. Vi kan styre både individuelle og organisatoriske prosesser, helst i et helhetlig samspill. Det er viktig at en utviklingsprosess ikke løsrives fra den forretningsmessige utviklingen.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Coaching passer for deg som erfarer endringer i arbeidssituasjonen, ledergrupper eller prosjektgrupper som trenger støtte for fremdrift eller står overfor nye utfordringer. Vi tilbyr også coaching av team, f.eks. en ledergruppe som kan trenge bistand for å utvikle seg som team.

Uttalelser

Pondera har bistått Avantor AS med et tilrettelagt lederutviklingsprogram. Avantor har vært meget fornøyd med det arbeidet som Pondera har forberedt og gjennomført for oss. Vi har gjennom dette utviklingsprogrammet forbedret kommunikasjonen i ledergruppen, fått etablert et nytt ledelsesfundament samt økt forståelsen for Avantors visjon og strategi i hele organisasjonen. Pondera har en åpen og ledig stil, som bidrar til større åpenhet også hos den enkelte deltager.
- Avantor v/Vivi Hjelmeng, Leder- og organisasjonsutvikling

Vis flere tilsvarende kurs: