Motivasjon og inspirasjon - bedriftsinterntKursarrangør: Interflow
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i motivasjon og coaching for bedrfifter. Motivasjon uten inspirasjon fører ikke frem. Det å ha innsikt i ulike personlighetstyper, hvordan vi er skrudd sammen, responderer, går i automatikk-fella, styres av ønsketenkning, følelser, forventninger osv er viktig for å lykkes med motivas

Innhold:
På dette kurset vil du få noen tankevekkere, ideer, innspill, verktøy og teknikker på hvordan du i langt større grad kan inspirere og motivere deg selv i det daglige. Det enkelte individs prestasjoner og input i jobbsammenheng (og ellers) betinges av hvilken tilstand man er i, dvs hvor god man er på å styre, motivere og kontrollere seg selv. På samme måte fungerer det i grupper.

Motivasjon og inspirasjon er to sider av samme sak, og består av mange og viktige elementer man skal være klar over når det kommer til å motivere seg selv eller andre.

Å bli god i dette “kunststykket” betinges av å ha en viss innsikt i hvordan vi mennesker fungerer, tenker, føler, responderer – og hvordan de ulike personlighetstyper reagerer. Du vil også få innføring i hvordan du kan coache og motivere deg selv, og etablere en god interndialog, som vil øke din evne til mestring og prestasjon.

Eksempler fra motivasjons- og coachingkurs:
• Hvordan kommunisere bedre
• Hvordan overkomme vanskelige følelser og uheldige mønstre
• Hvordan mestre ”vanskelige” kunder, kollegaer og andre
• Hvordan møte utfordringer
• Hvordan du kan motivere og inspirere deg selv og andre
• Hvordan endre negativitet og usikkerhet til positivitet og trygghet
• Hvordan få et bedre selvbilde og bli mer selvsikker
• Hvorfor noe går lekende lett og andre ting er fryktelig vanskelig
• Hvordan hver dag kan være en god (bedre) dag

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Tor S. Jacobsen, daglig leder Hansgrohe AS ang kurs, konsultasjon og coaching av ansatte:
Positiv samhandling, gode rutiner og hver enkelt medarbeiders personlige ansvar for sin egen rolle er suksesfaktorer på enhver arbeidsplass. I de tilfeller der økende oppdragsmengde forårsaker slitasje og stressrelaterte reaksjoner på ansatte vil det medføre utfordringer som tar fokus vekk fra viktige oppgaver. Liv Wassum viste en meget sterk analystisk evne og bistod oss med solid kunnskap. Med enkle teknikker og gjennom ny konkret kunnskap vi ble tilført har vi igjen fått en meget bra arbeidshverdag der vi trekker enda bedre i samme retning.

Fokus på hver enkelt medarbeiders ansvar og plikt for å ta grep om egen rolle i gruppen stod sentralt, og hennes faglig sterke budskap korrigerte både holdninger og humør hos samtlige. Effekten av samtalene hun gjennomførte med ansatte samt dagskurs Wassum avholdt for oss har økt vår produktivitet vesentlig. Skuldrene til hver enkelt medarbeider er tilbake på et sunt nivå, utsagn og råd fra henne har satt preg på vår hverdag. Jeg vil på det sterkeste anbefale å benytte de tjenester Liv Wassum tilbyr for å få positivt påfyll og for å skape en ny giv på arbeidsplassen".

Seniorpartner Jon Frang Mostad, Narum Gruppen AS, ang konsultasjon og coaching:
"I mitt arbeid med lederutvikling er jeg opptatt av å forstå endringsprosesser. Hva hemmer og hva fremmer transformasjon av selvinnsikt og nye handlinger? Hvordan bistå med endringer når selvbegrensninger stikker kjepper i hjulene? Jeg er hver dag på leting etter ny kunnskap som virker aktivt i arbeidet med å flytte egne grenser, utforske ny kunnskap og muligheter for nye handlinger.

Liv Wassum er en kunnskapsrik og kompetent terapeut som åpner dører for meg til en større erkjennelse av meg selv. Hun behersker innsikt og ferdigheter i perspektivrike utviklingsmetoder jeg søker å integrere i mitt profesjonelle virke. Jeg vil gjerne gi Liv mine beste befalninger."