Arbeidsmiljø (Jungs Type Indeks) - bedriftsinterntKursarrangør: PlanB
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø (Jungs Type Indeks) for bedrifter. Alle menneske har psykologiske preferansar. Å bli kjend med sine eigne preferansar gir nyttig kunnskap inn i samarbeid med andre.

Preferansane våre kjem tydeleg til syne ved spørsmål som:
• Korleis hentar eg energi
• Korleis tar eg avgjerder
• Kor viktig er det å legge ein plan og å følge denne

Dersom ein vel å arbeide med typepsykologi saman med kollegaer, vil ein ha unik kunnskap om samarbeid og korleis ein kan møte aktuell ulikskap. Dette er eit dagskurs som kan typebestemme eit arbeidskollegium og klargjere både styrke og utviklingspotensial hos den einskilde / i teamet. Kurset bygger på Carl Jungs banebrytande arbeid med å dele menneske inn i kategoriar etter psykologiske preferansar. Teamkompasset følger opp kurs i Typepsykologi, og desse kursa kan eventuelt kombinerast.

• Korleis set vi saman eit godt fungerande team
• Korleis fyller vi alle teamrollene
• Korleis optimalisere eit eksisterande team

Målgruppe for kurset:
Bedrifter