Mannskapskurs

D6 Kran og løfteoperasjoner

Vi tilbyr kurs i D6 kran og løfteoperasjoner. Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag e-læring og 1 dag simulator /... 5.450 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt I STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 14.09.2022 (+2) 2 dager14.09.2022 (+2) 14.900 kr

Hurtigbåt Assessor

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt Assessor. Læremål: Etter kurset skal deltakerne vise at de kan utarbeide og gjennomføre et opplæringssystem som kvalifiserer og evaluerer personell om bord i hurtigbåt videreutvikle kunnskap og forståelse av menneskelige faktorer som har innvirkning på føring av hurtigbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 29.08.2022 (+5) 2 dager29.08.2022 (+5) 18.900 kr

Hurtigbåt grunnkurs

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 29.08.2022 (+7) 2 dager29.08.2022 (+7) 17.900 kr

Hurtigbåt oppdatering

Vi tilbyr oppdateringskurs i hurtigbåt. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 29.08.2022 (+5) 2 dager29.08.2022 (+5) 13.950 kr

Hurtiggående MOB

Vi tilbyr kurs i hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager 14.900 kr

Oppdatering for maskinister (24t rep. offiserer)

Vi tilbyr oppdatering for maskinister. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 16.08.2022 (+3) 2 dager16.08.2022 (+3) 10.950 kr

Oppdatering hurtiggående MOB

Vi tilbyr oppdatering i hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 08.12.2022 1 dag08.12.2022 9.800 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr oppdatering i passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 5.450 kr

Oppdatering redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr kurs i oppdatering redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 13.09.2022 (+3) 1 dag13.09.2022 (+3) 4.950 kr

Passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 5.950 kr

Redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne før livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 02.11.2022 3 dager + e-læringsmodul02.11.2022 13.950 kr

Repetisjonskurs for fiskere

Vi tilbyr repetisjonskurs for fiskere. Målsettingen med kurset er å sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.09.2022 (+2) 1 dag12.09.2022 (+2) 8.900 kr

Repetisjonskurs for underordnede

Vi tilbyr repetisjonskurs for underordnede. Målsettingen med kurset er å sikre at deltakerne får oppdatert sin grunnleggende sikkerhetsopplæring, som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.09.2022 (+2) 1 dag12.09.2022 (+2) 7.400 kr

Sertifikatprøve for maskinoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiserer. Målsettingen er at etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt maskinoffisersertifikat. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 19.900 kr

Sikkerhetskurs for maskinoffiserer 66 timer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for maskinoffiser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 13.08.2022 (+1) 6 dager13.08.2022 (+1) 22.900 kr

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 14.09.2022 (+2) 2 dager14.09.2022 (+2) 9.900 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/6-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 3.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW regel A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset vil gå igjennom helg. Dvs. 10 dager fortløpende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 10 dager 25.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (norsk) med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs (norsk) med e-læring. Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen E-læring + 3 dager på senter 12.080 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring + 3 dager på senter 13.650 kr
Oslo Oslo E-læring + 3 dager på senter 16.590 kr
Stavanger Stavanger E-læring + 3 dager på senter 12.080 kr
Trondheim Trondheim E-læring + 3 dager på senter 17.330 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t. Målsettingen er at deltakerne skal oppfylle kravene til sikkerhetsopplæring satt i STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 16.390 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t med webinar

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t med webinar. Deltakerne skal oppfylle kravene til sikkerhetsopplæring satt i STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.210 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 17.120 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 17.120 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 18.070 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (norsk) med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-læring på norsk. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen E-læring + 1 dag på senter 7.880 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring + 1 dag på senter 9.440 kr
Oslo Oslo E-læring + 1 dag på senter 10.820 kr
Stavanger Stavanger E-læring + 1 dag på senter 8.090 kr
Trondheim Trondheim E-læring + 1 dag på senter 11.030 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhet for sjøfolk 16t e-læring

Vi tilbyr STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t - e-læring. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen E-læring + 1 dag på senter 7.970 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring + 1 dag på senter 7.970 kr
Oslo Oslo E-læring + 1 dag på senter 9.400 kr
Stavanger Stavanger E-læring + 1 dag på senter 7.970 kr
Trondheim Trondheim E-læring + 1 dag på senter 8.370 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer - oppdatering

Vi tilbyr oppdatering videregående sikkerhetsopplæring for offiserer - maritime kurs ihht. STCW. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Anchor handling team training - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i anchor handling team training for bedrifter. Dette kurset kan med fordel kjøres med mest mulig komplette mannskap. Da kan representanter for alle gruppene ombord delta, fra navigatører til maskinister og dekksmannskap fra samme skiftet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager Avtales kr

Hurtigbåt grunnopplæring

Vi tilbyr grunnopplæring i hurtigbåt. Forberedelser: Gjennomført e-læringsmodul (tilsvarende 5,5 timer). Tilgang på oppgaver: ved påmelding mottar man en link til sin side hvor man finner øvelser og bakgrunnsmateriell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.08.2022 (+2) 4 eller 5 dager29.08.2022 (+2) 20.900 kr

Hurtigbåt re-trening

Vi tilbyr re-treningskurs i hurtigbåt. For de som allerede har gjennomført hurtigbåt grunnkurs, innebærer det oppfriskning av samtlige emner fra hurtigbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.08.2022 (+2) 3 dager30.08.2022 (+2) 17.100 kr

Ship operation in polar waters - advanced training

Vi tilbyr kurs i ship operation in polar waters - advanced training. Etter at kursdeltaker har gjennomført Polarkoden grunnleggende kurs skal de ha forståelse for og grunnleggende kunnskap om krav for skipets struktur, stabilitet, maskineri, redningsutstyr og redningshjelpemidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.10.2022 3 dager19.10.2022 13.900 kr

Ship operation in polar waters - basic training

Vi tilbyr kurs i ship operation in polar waters - basic training. Opplæringen skal skje ved bruk av studentaktive læringsformer med metoder som inkluderer forelesninger i plenum, gruppearbeid med oppgaver, table topp øvelser og simulatorøvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.10.2022 3 dager17.10.2022 13.900 kr

Sikkerhetsopplæring for mindre skip

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for mindre skip. Kurset er en forkortet versjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 15.08.2022 (+6) 5 dager15.08.2022 (+6) 12.900 kr

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering. Kurset er en forkortet versjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 25.08.2022 (+5) 2 dager25.08.2022 (+5) 6.100 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.10.2022 5 dager24.10.2022 11.253 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 11.253 kr
Haugesund Haugesund 5 dager 11.253 kr
Horten Horten 12.09.2022 (+1) 5 dager12.09.2022 (+1) 12.900 kr
Kristiansund Kristiansund 17.10.2022 5 dager17.10.2022 11.253 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.300 kr
Grimstad Grimstad 18.08.2022 (+4) 1 dag18.08.2022 (+4) 6.552 kr
Haugesund Haugesund 18.08.2022 (+8) 1 dag eller 2 kvelder18.08.2022 (+8) 6.552 kr
Horten Horten 25.08.2022 (+6) 1 dag25.08.2022 (+6) 6.100 kr
Kristiansund Kristiansund 18.08.2022 (+7) 1 dag18.08.2022 (+7) 6.552 kr
Stavanger Stavanger 25.08.2022 (+8) 1 eller 2 dager25.08.2022 (+8) 6.300 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.10.2022 (+1) 3 dager19.10.2022 (+1) 10.182 kr
Grimstad Grimstad 22.08.2022 (+4) 3 dager22.08.2022 (+4) 10.182 kr
Haugesund Haugesund 22.08.2022 (+8) 3 dager22.08.2022 (+8) 10.182 kr
Horten Horten 07.09.2022 (+1) 3 dager07.09.2022 (+1) 7.700 kr
Kristiansund Kristiansund 22.08.2022 (+4) 3 dager22.08.2022 (+4) 10.182 kr

Forkurs for sertifikatprøve for Dekksoffiser

Vi tilbyr forkurs for sertifikatprøve for Dekksoffiser. Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 11.044 kr

Forkurs for sertifikatprøve for Maskinoffiser

Vi tilbyr forkurs for sertifikatprøve for maskinoffiser. Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 11.044 kr

Sertifikatprøve for dekksoffiser

Vi tilbyr sertifikatprøve for dekksoffiser. Prøven er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi tidligere seilende, eller andre som ikke oppfyller kravet til seilingstid mulighet til dokumentere kompetanse for fornying av sertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 22.035 kr