Mannskapskurs

66 timer sikkerhetskurs for maskinoffiserer

Vi tilbyr 66 timers sikkerhetskurs for maskinoffiser. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 08.04.2024 (+1) 5 dager08.04.2024 (+1) 24.200 kr

D6 Kran og løfteoperasjoner (tilleggsemne)

Vi tilbyr kurs i D6 Kran og løfteoperasjoner (tilleggsemne). Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner. Kurset utgjør til sammen 19 timer opplæring. Alt gjennomføres på e-læringsplattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19 timer 4.990 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 13.03.2024 (+4) 2 dager13.03.2024 (+4) 16.400 kr

Hurtigbåt Assessor

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt Assessor. Etter kurset skal deltakerne vise at de kan utarbeide og gjennomføre et opplæringssystem som kvalifiserer og evaluerer personell om bord i hurtigbåt, videreutvikle kunnskap og forståelse av menneskelige faktorer som har innvirkning på føring av hurtigbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 04.03.2024 (+6) 2 dager04.03.2024 (+6) 20.990 kr

Hurtigbåt grunnkurs

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 04.03.2024 (+6) 2 dager04.03.2024 (+6) 19.990 kr

Hurtigbåt oppdatering

Vi tilbyr oppdateringskurs i hurtigbåt. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på hurtigbåt. Kurset gjennomføres med e-læring, gruppearbeid og praktiske øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 04.03.2024 (+6) 2 dager04.03.2024 (+6) 15.800 kr

Hurtigbåt oppdatering m/EcoShip

Vi tilbyr kurs i hurtigbåt oppdatering m/EcoShip. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse for å spare miljø og utgifter knyttet til skipsfart samt oppdatering av hurtigbåt kompetansen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager

Hurtiggående MOB

Vi tilbyr kurs i hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 05.03.2024 3 dager05.03.2024 16.700 kr

IMO modellkurs 6.09

Vi tilbyr IMO modellkurs 6.09 - opplærings- og treningskurs for maritime instruktører. Kurset består av e-læringsmodul + 2 dager med praktisk trening. Kurset har en e-læringsmodul med innleveringsoppgave som må gjennomføres før kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 18.850 kr

Oppdat. Videreg. sikkerhetsoppl. (IMO 80) ink. med behandling

Vi tilbyr Oppdatering Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) inkl. medisinsk behandling. Kurset er beregnet for navigatører som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 28.02.2024 (+5) 2 dager28.02.2024 (+5) 19.990 kr

Oppdatering - Gr.leggende sikkerhetskurs for sjøfolk m/ e-læring

Vi tilbyr oppdataering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring. Målsettingen å sikre at deltakerne får oppdatert sin grunnleggende sikkerhetsopplæring, som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.03.2024 (+4) 1 dag12.03.2024 (+4) 8.300 kr

Oppdatering - grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr Oppdatering - grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. Målsettingen med kurset er å sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bord på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.03.2024 (+4) 1 dag12.03.2024 (+4) 9.900 kr

Oppdatering hurtiggående MOB

Vi tilbyr oppdatering i hurtiggående MOB. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 06.03.2024 1 dag06.03.2024 10.850 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr oppdatering i passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 6.250 kr

Oppdatering redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr kurs i oppdatering redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 11.03.2024 (+3) 1 dag11.03.2024 (+3) 6.390 kr

Oppdatering Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) 24 t rep

Vi tilbyr oppdatering videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80). Kurset er beregnet for navigatører og maskinister som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 28.02.2024 (+5) 2 dager28.02.2024 (+5) 12.190 kr

Passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 kolonne 1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 6.850 kr

Redningsfarkost (livbåt)

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost (livbåt). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne før livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager + e-læringsmodul 15.690 kr

Sertifikatprøve for maskinoffiserer

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiserer. Målsettingen er at etter kurset får deltakerne mulighet til å revitalisere sitt maskinoffisersertifikat. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 24.150 kr

Sikkerhetskurs for besøkende i havbruksnæringa

Vi har utviklet e-læringskurs for alle besøkende og leverandører i havbruksnæringa som skal ut til anlegg/fartøy. Det er et kompetasehevingskurs med fokus på sikkerhet og smittehindring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.06.2024 1 dag12.06.2024 4.990 kr

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip m/ e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 13.03.2024 (+4) 2 dager13.03.2024 (+4) 10.990 kr

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip m/ e-læring - oppd

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring - oppdatering. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 12.03.2024 (+4) 5 timer12.03.2024 (+4) 5.990 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter - nettkurs

Vi tilbyr kurs for sjøfolk med særlige sikringsplikter som nettkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/6-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.990 kr

Utsjekk livbåt

Vi tilbyr kurs i utsjekk livbåt. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne være oppdatert til kunne føre livbåt. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag

Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) praksis + nettkurs

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW regel A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset vil gå igjennom helg. Dvs. 10 dager fortløpende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vikna Vikna 08.04.2024 (+1) 4 dager08.04.2024 (+1) 27.290 kr

STCW - for sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW - for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er at deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om sikringsrelaterte plikter om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag Ta kontakt kr

STCW - passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW - passasjer og krisehåndtering. Opplæringen skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 4.500 kr

 |  1 2   |  Neste side >>