Solibri Office Grunnkurs - onlineKursarrangør: Symetri
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 5.400

Vi tilbyr kurs i Solibri Office Grunnkurs online.Kurset Solibri Office (tidligere kjent som Solibri Model Checker) gir deg en grunnleggende kjennskap til Solibri, som kan skape stor verdi i prosjektet i forhold til kvalitetssikring.

Innhold:
I dette kurset går vi gjennom helt grunnleggende deler av Solibri med fokus på å sammenstille modeller, kvalitetsikre modeller og utføre avansert mengdeuttak.

• Få en grundig introduksjon til programmets oppbygning og brukergrensesnitt
• Få introduksjon til hvordan du åpner og håndterer modeller og dens egenskaper
• Lære å gjennomføre kontroll av en eller flere modeller
• Koble flere modeller sammen og kommunisere resultater
• Få oversikt over hvordan du finner den informasjonen du trenger
• Lære klassifisering av objekter
• Gjennomføre mengdeuttak på en enkel måte
• Kontrollere modellene med enkel regelsjekk
• Lære å orientere deg i og sammenstille modeller
• Lær hvordan du lager rapporter og deler feil og mangler til andre i prosjektgruppen

Fordeler med kurset Solibri Office Grunnkurs:
• Få en grundig introduksjon til Solibri som programvare
• Lær å sammenstille modeller fra ulike disipliner gjennom IFC-formatet
• Lær å koble flere modeller sammen og gjennomføre kontroller
• Lær å kommunisere feil og mangler på en god måte

Forventet resultat:
Etter du har fullført kurset Solibri Office Grunnkurs vil du ha tilegnet deg grunnleggende kunnskaper om de ulike funksjonene i løsningen. Du vil kunne orientere deg i modeller, sammenstille modellene, ta ut mengder, kjøre regelsjekk og kommunisere feil og mangler til prosjektgruppen.

Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg mot arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggherrer - alle som har nytte av å kunne visualisere og kvalitetssikre modellen i et program som Solibri.

Forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i Windows og CAD.