Principles of Retailing - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Principles of Retailing som nettkurs. Kurset presenterer deg for prinsippene for detaljhandelen og du vil få kunnskap om detaljhandelsens driftfunksjoner, samt e-handel.

Innhold:
Prinsippene for detaljhandelen vurderer selvsagt hvordan detaljistene kan oppnå konkurransefordeler ved å reagere raskt på endrede forbrukerkrav. I tillegg til å undersøke detaljhandelens driftsfunksjoner viser kurset hvordan integrasjon av markedsførings-, kjøps- og logistikkfunksjoner fremmer veksten i detaljhandelsorganisasjonene. Kurset undersøker også fremtidige mønstre for detaljhandelsvekst, og særlig i internasjonal / global detaljhandel og i e-handel.

Dette kurset består av følgende tema:
• Det skiftende detaljhandelsmiljøet
• Teorier om endringer innenfor detaljhandelen
• Detaljhandelsstrategi
• Styre detaljhandelens forsyningskjede
• Utvikle detaljhandelsmarkedsføring
• Detaljhandelkjøp i det tjueførste århundre
• Logistikk i detaljhandelen
• Administrere driften av detaljhandelen
• Tilføre verdi gjennom kundeservice
• Detaljsalg
• Sikkerhet i detaljhandelen
• Handelsvarer i detaljhandelen
• Administrere fremtiden
• Internasjonaliseringen av detaljhandelen
• Elektronisk handel og detaljhandel

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i Principles of Retailing

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen/sertifisering:
Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen