Helhetlig leverandøroppfølging - nettkursKursarrangør: DNV Business Assurance
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 5.250
Neste kurs: 11.12.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i leverandøroppfølging som digitalt klasserom. Risiko hos leverandørene kan gi deg uventede overraskelser. De fleste virksomheter med globale leverandørkjeder er utsatt for risiko for uverdige arbeidsforhold, miljøskader og korrupsjon blant sine leverandører.

Innhold:
Mange virksomheter opplever at forretningspartnere, forbrukere, myndigheter og media forventer at bedrifter og organisasjoner jobber systematisk med leverandøroppfølging. Kurset er praktisk orientert og gir deg innspill til hvordan du kan ta det neste skrittet for å forbedre leverandøroppfølgingen i egen virksomhet. Vi bruker erfaringen fra vårt arbeid med kunder i prosjekter verden over for å gi deg innspill og tips om hvordan man best kan løse vanlige utfordringer på en enkel måte. Det er vanlig å ha sammensatte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til miljø, helse og sikkerhet, arbeidsforhold, korrupsjon osv. Kursholderne hjelper deg med å finne praktiske løsninger i forhold til ditt selskap.

Agenda:
• Kurset skal gi en introduksjon til de vanligste områdene og utfordringene man møter når man skal etablere eller videreutvikle et systematisk leverandøroppfølgingsarbeid.
• Styring, strategi, intern forankring og “etiske” retningslinjer for leverandører: Hvordan sikre at vi har det rette utgangspunktet for arbeidet?
• Risikovurderinger. Hvordan sikre at vi jobber med de viktigste leverandørene og tar tak i de viktigste temaene?
• Innkjøpsprosessen: Hvordan ta tak i de viktigste delene av innkjøpsprosessene? Hvordan kan vi integrere etikk/CSR i innkjøpsprosessene på en god måte?
• Forbedring og monitorering av leverandører. Hvordan kartlegge status hos leverandører på en mest mulig kostnadseffektiv måte? Hvordan legge opp forbedringsarbeidet på en smart måte?
• Rapportering: Hva bør vi rapportere internt og eksternt? Hvordan sikre at vi forbedrer våre egne måter å jobbe på?

Målgruppe for kurset:
• Kurset passer for deg som jobber med eller skal jobbe med oppfølging av leverandører i forhold til vanlige samfunnsansvarstemaer. Det kan f.eks være innkjøpere, CSR ansvarlige, kvalitetsansvarlige, revisorer, kontraktsansvarlige eller andre som:
• Har ansvaret for innkjøpsprosesser der samfunnsansvar integreres
• Skal sikre at leverandørene tilfredsstiller selskapets/organisasjonens krav til leverandører
• Arbeider med leverandørrevisjoner / inspeksjoner
• Inngår kontrakter med leverandører
• Skal etablere et program for Samfunnsansvar / CSR / Etikk i leverandørkjeden

Bedriftsinternt kurs:
Alle våre kurs tilbys som bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med oss så finner vi beste løsning for deg og din bedrift.