Nærpersoners innvirkning på barns identitetKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Airport hotel Værnes
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.650

Nærpersoners innvirkning på barns identitet – hvordan forholder vi oss til det og hva bør gjøres i oppveksts- og opplæringssektoren? Kurset fokuserer på hvordan møte barn og unge, hvordan samhandle i «fredstid», og hvordan samhandle når uønsket atferd først forekommer.

Tenk gjennom:
Når du ser deg selv i speilet og virkelig tenker etter, hvem er det du ser?
Hvem er personen i speilbildet?
Hva står dette mennesket for, hvilke verdier har han eller hun?
Og hvordan oppfattes dette mennesket av andre mennesker?

Gjennom sosialiseringen og samhandling skapes den enkeltes identitet og de svarene du kom frem til da du tenkte igjennom spørsmålet over er på mange måter det som er kjernen i din identitet.

Identiteten din er ikke noe du er født med, men den skapes gjennom sosialiseringsprosessen og den endres litt og litt hver eneste dag.
Selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem du er

Dette er i stor grad påvirket av det samfunnet vi lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles-, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser har en sentral innvirkning på barns identitet.

Formål
• Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne
• Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
• Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
• Barns utvikling knyttet til identitet.
• Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til
positiv utvikling.
• Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus.

Innhold
• Selvsikkerhet, selvtillit og selvbilde – hva er hva?
• Identitet – hva er det og hvordan utvikler den seg?
• Tilknytning- hvordan jobbe med det?
• Personlighet og forsvarsmekanismer
• Hvordan ta hensyn til ovennevnte i hverdagen?

Barns atferd vil som alt annet ellers, oppstå, bli formet og forsterket i samspillet mellom personen og omgivelsene. Å fremvise uønsket atferd kan være en meget effektiv måte å påvirke omgivelsene sine på.

Målgruppe for kurset

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage og skole, samt
foresatte/omsorgspersoner.