Håndtering av farlig gods - nettKursarrangør: TotalHMS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil Tilgang til kurs 12 måneder
Varighet: ca 3 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr håndtering av farlig gods – Teoretisk del som nettkurs. Bidrar til å gi ansatte kompetanse til å håndtere farlig gods iht. Landtransportforskriften §2-1.

Oversikt over Kurs i håndtering av farlig gods
Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet.

Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder og farlig gods rådgiver.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Ansatte som håndterer farlig gods og farlige stoffer innenfor Transport-, lager-, logistikk- og handelsnæringen. Kurset er en innføring i farlig gods, og må ikke forveksles med de ulike ADR-kursene.

Målsetning: Gi deg økt kompetanse på å håndtere farlig gods / farlige stoffer på en forsvarlig måte og å håndtere nødsituasjoner som kan oppstå.

Varlighet: Kurset har en varighet på 3 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på «Min Profil», hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen og opplæringen myndighetene krever

Kursbeskrivelse for Kurs i håndtering av farlig gods
Opplæringen gir grunnkunnskaper for alle som håndterer farlig gods / farlige stoffer, f.eks. på lager, og er i henhold til Landtransportforskriften §2-1:
«Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangler kunnskap eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten»

Kurs i håndtering av farlige stoffer danner et godt grunnlag til å forstå hva som er faremomenter på en enkel og oversiktlig måte. Hvordan du skal håndtere uhell og utslipp på din arbeidsplass. Du får en innføring i personlig verneutstyr, slik at du kan gjøre en selvstendig vurdering av hvilket verneutstyr som er egnet mot de ulike kjemikaliene. Grunnleggende innføring i brannvern og hvordan håndtere slokkingsarbeidet ved brann.

«Ved å stoppe utslipp og branner når de er små, kan du spare din arbeidsplass og kolleger for store person- og materielle skader.» – Per Johan Knutsen