Vi har opplæring i alle førerkortklasser, fra moped til buss. Senteret stilles til disposisjon for trafikkskolene slik at obligatorisk sikkerhetskurs på bane til førerkort for personbil og motorsykkel kan gjennomføres.

UfoSkantraf er en av sørlandets mest populære trafikkskoler og vi har mange dyktige Trafikklærere, 13 på lette klasser og 7 på tunge klasser.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

ADR grunnkurs - tank og eksplosiv

Vi tilbyr ADR grunnkurs, tank og eksplosiv kombinert. Kurset er på 24 timer: 18 timers grunnkurs (som er krav iflg ADR-håndbok), og 6 timer i tillegg med praktiske øvelser i førstehjelp, brannvern og opptreden ved ulykker.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 14.04.2023 (+4) 1 helg14.04.2023 (+4) 6.400 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Alle som utfører arbeid på, eller ved veg må gjennomgå kurs i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 17.04.2023 (+2) 1 kveld17.04.2023 (+2) 2.400 kr  

Førerkort buss - klasse D & DE

Vi tilbyr førerkort for buss - klasse D & DE. Dette er førerkortklassen for de som skal kjøre buss som er registrert for mer enn 16 passasjerer. Kan erverves fra fylte 24 år. Tar du yrkessjåførutdanning på 280 timer kan førerkortet erverves fra fylte 21 år.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 39.900 kr  

Førerkort for lett lastebil - klasse C1

Vi tilbyr førerkort for lett lastebil - klasse C1. Dette er førerkort for de som ønsker å kjøre lastebil med totalvekt mellom 3.500 kg og 7.500 kg. Legeattesten må være på skjema NA 0202 utarbeidet av Vegdirektoratet.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 20.600 kr  

Førerkort lastebil - klasse C & CE

Vi tilbyr førerkort lastebil - klasse C & CE. Dette er førerkortklassen for de som ønsker å kjøre lastebil med totalvekt over 7.500 kg. Kan erverves fra fylte 21 år. Betinger av full yrkessjåførutdanning (280 timer) kan førerkortet erverves fra fylte 18 år.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 42.650 kr  

Førerkort lett lastebil med henger - klasse C1E

Vi tilbyr førerkort på lett lastebil med henger inntil 12.000 kg. Dersom ikke opplæringen tas etter hverandre, må det leveres inn søknad om utvidelse av førerkortklassen, legeattest behøves ikke, gyldighetstiden utløper med datoen til klasse C1.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 13.350 kr  

Førerkort lett motorsykkel - klasse A1

Vi tilbyr førerkort på lett motorsykkel klasse A1. Føreropplæringen for lett motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand  

Førerkort mellomtung motorsykkel - klasse A2

Vi tilbyr førerkort på mellomtung motorsykkel klasse A2. Føreropplæringen for mellomtung motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>