E-opplæring ADR kapittel 1.3 (også med farlig avfall)Kursarrangør: AS Farlig Gods
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Noen gjennomfører kurset på 2,5 timer, noen på 5. Det er helt opp til hvilket nivå du er på, og hvilket tempo du vil ta det i.
Varighet: 5 timer
Pris: fra 2.100

Elektronisk Opplæring i Farlig Gods Dokumentert opplæring i ADR kapittel 1.3 og kapittel 1.3 med farlig avfall (eller uten farlig avfall).

Ta kapittel 1.3 der du er
Vår elektroniske opplæring i Kapittel 1.3 er en grundig dokumentert opplæring for aktører som håndterer farlig gods.

Basert på mikrolæring og spillprinsipper, er kurset grundig, enkelt og tilpasset deg som aktør.
Det tar kortere tid, koster mindre, og er like bra som tavleundervisning.
Det er egne moduler for hver enkelt aktør. Du lærer det som er viktig for deg.

BESTILL HER: https://xn--adrhndboken-08a.no/bestill-e-opplaering/
Om E-opplæringen
__________________________
E-kurs ADR kapittel 1.3 kr 2100
E-kurs ADR kapittel 1.3 m/farlig avfall kr 2550

ADR-håndboken 2023 er en integrert del av kurset
Det er obligatoriske og valgfrie moduler
Om man velger alle moduler tar kurset ca. 5 timer
Diplom mottas for dokumentert opplæring etter en avsluttende prøve