Transportkompetanse

Vårt overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for våre kunder, gjennom å bidra med kvalitetsikrede tjenester.

Transportkompetanse har avdelingskontorer i hele landet med fast ansatte som pr dags dato til sammen har oppfølgning samt opplæring for over 3500 lastebil og buss sjåfører. Vi har avtaler med ca 300 transportbedrifter der vårt selskap bistår med internkontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører samt rutiner og bruk for analog og digital fartskriver.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

ADR grunnkurs

Vi tilbyr ADR grunnkurs. Kurset gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR grunnkurs. Vi gjennomfører også kurs i ADR tank, Klasse 1 og Klasse 7.

Sted Dato Varighet Pris
Alta Alta 1 helg  
Bergen Bergen 1 helg  
Harstad Harstad 1 helg  
Haugesund Haugesund 1 helg  
Klepp Klepp 1 helg  
Kristiansand Kristiansand 1 helg  
Kristiansund Kristiansund 1 helg  
Molde Molde 1 helg  
Oslo Oslo 1 helg  
Råde Råde 3 dager  
Sandnes Sandnes 1 helg  
Skien Skien 1 helg  
Stavanger Stavanger 1 helg  
Stjørdal Stjørdal 1 helg  
Trondheim Trondheim 1 helg  
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 helg  

Arbeidstidsbestemmelsene - sjåfører og trafikkledelse

Vi tilbyr opplæring av sjåfører og trafikkledelse i bruk av arbeidstidsbestemmelsene. Fokus på utnyttelse, effektivisering samt ruteplanlegging. Undervisningsform blir som teoretisk undervisning.

Sted Dato Varighet Pris
Alta Alta  
Bergen Bergen  
Gol Gol  
Harstad Harstad  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Kristiansund Kristiansund  
Molde Molde  
Oslo Oslo  
Råde Råde  
Stavanger Stavanger  
Stjørdal Stjørdal  
Trondheim Trondheim  

Arbeidsvarsling

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling. Alle arbeidstagere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen  
Harstad Harstad  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Kristiansund Kristiansund  
Molde Molde  
Oslo Oslo  
Råde Råde  
Skien Skien  
Stavanger Stavanger  
Stjørdal Stjørdal  
Trondheim Trondheim  
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen  

Bakløfter kurs

Målsettingen er å gi deltakeren den kunnskap som forskriften krever (forskrift om utførelse av arbeid). Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

Sted Dato Varighet Pris
Alta Alta  
Arendal Arendal  
Bergen Bergen  
Bodø Bodø  
Førde Førde  
Gjøvik Gjøvik  
Gol Gol  
Harstad Harstad  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Kristiansund Kristiansund  
Molde Molde  
Orkdal Orkdal  
Oslo Oslo  
Råde Råde  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm  
Skien Skien  
Stavanger Stavanger  
Stjørdal Stjørdal  
Tromsø Tromsø  
Trondheim Trondheim  
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen  
Ålesund Ålesund  

Bruk av digital fartsskriver

Vi tilbyr kurs i bruk av digital fartsskriver. Opplæring av sjåfører og trafikkledelse i bruk av digital fartsskriver. Fokus på utnyttelse, effektivisering samt rutiner for nedlasting og bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Alta Alta  
Arendal Arendal  
Bergen Bergen  
Førde Førde  
Gjøvik Gjøvik  
Gol Gol  
Harstad Harstad  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Kristiansund Kristiansund  
Molde Molde  
Oslo Oslo  
Ringsaker Ringsaker  
Råde Råde  
Skien Skien  
Stavanger Stavanger  
Stjørdal Stjørdal  
Trondheim Trondheim  
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen  

Fagbrev yrkessjåfør

Vi tilbyr fagbrev yrkessjåfør. Formålet med kurset er å gi deltageren den teoriforberedende delen av fagbrevkurset, slik at eleven kan avlegge teoretiskeksamen.

Sted Dato Varighet Pris
Alta Alta  
Bergen Bergen  
Harstad Harstad  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Kristiansund Kristiansund  
Molde Molde  
Orkdal Orkdal  
Oslo Oslo  
Ringsaker Ringsaker  
Råde Råde  
Sandnes Sandnes 2 dager  
Skien Skien  
Stavanger Stavanger  
Stjørdal Stjørdal  
Trondheim Trondheim  

Førerkort - klasse BE / B96 (personbil med tilhenger)

Vi tilbyr førerkort for personbil med tilhenger - klasse BE / B96. Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B96.

Sted Dato Varighet Pris
Drammen Drammen  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Oslo Oslo  
Råde Råde  
Stavanger Stavanger  

Førerkort - klasse C / CE (Lastebil / lastebil med tilhenger)

Vi tilbyr førerkort for lastebil / lastebil med tilhenger - klasse C / CE

Sted Dato Varighet Pris
Drammen Drammen  
Haugesund Haugesund  
Kristiansand Kristiansand  
Oslo Oslo  
Råde Råde  
Stavanger Stavanger  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>